Linkovi

Susret Buš - Bler u Vašingtonu - 2003-01-31


Predsednik Buš se sastao sa najvernijim saveznikom u kampanji protiv Iraka u - kako Bela kuæa ukazuje - ”poslednjoj fazi“ diplomatije pre donošenja odluke o vojnoj akciji. Premijer Bler je istakao da je razoružavanje Iraka neminovno i da je na iraèkoj vladi da odluèi da li æe ono biti izvršeno miroljubivo ili putem sile.

“Moramo podržati vojne inspektore Ujedinjenih nacija da bi osigurali da dodje do procesa razoružavanja, ali ako do toga ne dodje putem inspekcija shodno rezoluciji Ujedinjenih nacija, to se mora ostvariti drugim sredstvima.“

Predsednik Buš je predoèio da æe povesti vlastitu koaliciju protiv Iraka, ako se ta zemlja ne razoruža. Neki amerièki saveznici, medjutim, smatraju da bi svaku upotrebu sile protiv Iraka trebalo da odobri Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija. Premijer Bler je izrazio želju da se donese nova rezolucija Ujedinjenih nacija kojom bi se odobrila upotreba sile, ukoliko se Irak ne povinuje vojnim inspekcijama. Takvo odobrenje je - prema funkcionerima Bele kuæe - “poželjno, ali ne i obavezno.“ Oèekuje se da æe predsednik Buš i premijer Bler razmotriti moguænost da Ujedinjene nacije donesu drugu rezoluciju, dok zemlje stalne èlanice Saveta bezbednosti - Kina, Rusija i Francuska - žele da se vojnim inspektorima da više vremena.

Predsednik Buš je podsetio da nije vremenski ogranièio vojne inspekcije, ali je upozorio iraèkog lidera Sadama Huseina da ima na raspolaganju nekoliko nedelja a ne meseci da se razoruža, ili suoèi sa amerièkim napadom. Potpredsednik Dik Èejni je u daljem nastojanju Bele kuæe da dobije podršku domaæe javnosti vojnoj akciji ukazao da Sadam Husein predstavlja “veliku opasnost“ za Sjedinjene Države jer pomaže teroristima.

“Sadam Husein bi mogao tajno da odluèi da snabde teroriste oružjem masovnog uništenja da bi ga upotrebili protiv nas. Kako je predsednik rekao u utorak uveèe, bila bi potrebna samo jedna boèica, jedna konzerva, jedno sanduèe da se našoj naciji donese dan nikada ranije poznatog terora.“

Neke demokrate u Kongresu tvrde da usredsredjenje Bele kuæe na Irak odvraæa pažnju od šire borbe protiv terorizma. No, potpredsednik Èejni je istakao da je suoèavanje sa pretnjom Iraka ”apsolutno kritièno“ za pobedu u borbi protiv terorizma. Predsednik Buš æe poslati državnog sekretara Kolina Pauela iduæe nedelje u Ujedinjene nacije da bi izneo dokaze da Irak krije zabranjeno oružje i pomaže teroristima. Britanski premijer Bler æe nastaviti svoje napore za dobijanje podrške evropskih zemalja tokom sastanka iduæeg utorka sa francuskim predsednikonm Žakom Širakom.

XS
SM
MD
LG