Linkovi

Štefan Lene razgovarao sa Djukanoviæem - 2003-01-30


Visoki predstavnik EU za spoljnu politiku i bezbjednost Havijer Solana doputovaæe naredne sedmice u Beograd, gdje æe razgovarati sa najvišim predstavnicima Srbije i Crne Gore. To je danas u razgovoru sa premijerom CG Milom Djukanoviæem najavio šef radne grupe za zapadni Balkan pri EU Štefan Lene. Sagovornici su izrazili zadovoljstvo zbog okonèanja procesa izrade ustavne povelje i skorog konstituisanja državne zajednice, a naglasili su i znaèaj poštovanja rokova koji su utvrdjeni u zakonu za implementaciju povelje, kao i predstojeæih obaveza u procesu stabilizacije i asocijacije sa EU. Povodom juèerasnjeg usvajanja ustavne povelje u crnogorskonm parlamentu, Djukanoviæ je danas izjavio:

“Ja sam sklon da to kvalifikujem dobrim potezom koji je uèinio crnogorski parlment oslanjajuæi se na ono sto šmo, kao kompromis, napravili 14. marta prošle godine. 14. marta smo, suoèeni sa domaæim politièkim problemima, politièkim problemima Srbije, sa regionalnim problemima i interesima medjunarodne zajednice, prihvatili da gradimo sasvim nepoznat model zajednice izmedju Srbije i Crne Gore, model zajednice za koji je posebno bila zainteresovana veæinska javnost Srbije i medjunarodna zajednica, ocjenjujuci da bi takva zajednica mogla da doprinise uèvršæivanju stabilnosti u regionu i stvaranju uslova da i Srbija i Crna Gora i region u cjelini krenu u dinamièniji hod ka evropskim integracijama”.

Predsjednik SNP Predrag Bulatoviæ izrazio je u razgovoru sa Leneom oèekivanje da æe se tokom iduæe nedjelje u Saveznom parlamentu usvojiti ustavna povelja i prateæi zakon i konstatovao da nema ni jednog opravdanog razloga da se to i ne realizuje. U razgovoru Bulatoviæ - Lene reèeno je da æe EU na osnovu Beogradskog sporazuma i ustavne povelje podsicati dalji proces integracije Srbije i Crne Gore.

XS
SM
MD
LG