Linkovi

Usvajanje povelje u saveznoj skupštini - 2003-01-30


To što æe posle srpskog i crnogorskog, ustavna dokumenta usvojiti i Parlament države koja se gasi ne znaèi da æe to automatski novoj državnoj zajednici obezbediti i toliko željeno èlanstvo u Savetu Evrope. Iako je usvajanje Povelje do skoro bio jedini uslov, posle najnovijeg zasedanja Parlamentarne Skupštine Saveta Evrope ispostavilo se da je saradnja sa Haškim sudom dodatni uslov. Predsednik Veæa graðana jugoslovenske Skupštine Dragoljub Miæunoviæ po povratku iz Strazbura objasnio je da se èlanstvo u savetu Evrope uslovljava isporuèivanjem konkretnih osoba osumnjièenih za ratne zloèine. Ni jedno ime nije pomenuto, veæ je pomenuta potpuna saradnja sa Haškim tribunalom. Pominjanje Mladiæa kao jedinog i najvažnijeg uslova nije u skladu sa onim što smo pitpisali, izjavio je Miæunoviæ.

Reè zloèin èesto se mogla danas èuti u Palati pravde gde su izreèene kazne optuženima za ubistvo èetiri funkcionera Srpskog pokreta obnove oktobra 1999. godine na Ibarskoj magistrali. Sudsko veæe Okružnog suda u Beogradu osudilo je bivšeg šefa Službe državne bezbednosti Radomira Markoviæa na sedam godina zatvora kao uèesnika ovog zloèina a kao direktni izvršioci, na 15 godina zatvora osuðeni su Nenad Bujoševiæ i Nenad Iliæ. Èetvrti okrivljeni, bivši šef beogradskog odeljenja Državne bezbednosti Milan Radonjiæ osloboðen je optužbi. I jedna i druga strana nezadovoljna je ovakvom presudom a njihovi pravni zastupnici ali i državni tužilac najavljuju žalbe. Jedan od advokat ošteæenih Rajko Daniloviæ smatra da je reè o skandaloznoj i sramnoj presudi koja pokazuje da je velika naivnost graðana ako misle da je režim Slobodana Miloševiæa mrtav. Bez temeljite lustracije i Suda nema ništa od toga, ocenio je Daniloviæ.

Jedan od branilaca Radomira Markoviæa, advokat Toma Fila ocenio je presudu kao rezultat neviðene medijske kampanje protiv njegovog klijenta. Branio sam ga od optužnice javnog tužioca i mi smo ga odbranili jer je Sud utvrdio da tako nije bilo, a ovo je neko novo krivièno delo koje je Sud izmislio, rekao je Fila.

Predsednik Srpskog pokreta obnove Vuk Draškoviæ koji je u atentatu na Ibarskoj magistrali 3. oktobra 1999. godine lakše povreðen ocenio je presudu kao pravosudni zloèin koje je izreklo odeljenje Državne bezbednosti, a kao da su je zajedno diktirali Mira Markoviæ, Slobodan Miloševiæ, Rade Markoviæ i Legija. Pokret Otpor ocenio je da izreèena presuda predstavlja dokaz da je država nesposobna, a pravosuðe slabo za borbu sa poèiniocima ozbiljnih kriviènih dela.

XS
SM
MD
LG