Linkovi

Problemi sa bezbednošæu u SAD - 2003-01-30


Direktor Sekretarijata za unutrašnju bezbednost, Tom Ridž, rekao je da nema nikakvih iluzija o ogromnim izazovima sa kojima je suoèena njegova agencija u zaštiti tako velike zemlje kao što su Sjedinjene Države, od terorizma i drugih pretnji. ... U govoru službenicima federalne vlade, medju kojima su bili agenti Amerièke službe za useljenje i naturalizaciju, kao i pripadnici obalske straže, Ridž je naglasio da nema mesta greškama kada se radi o praæenju lica i proizvoda koji ulaze u Sjedinjene Države :

” Danas æe naše granice preæi više od milion lica - automobilima, brodovima, avionima. Danas, naši agenti treba pažljivo da prate zbivanje na 95 hiljada milja obale. Danas, hiljade i hiljade viza i zelenih karti dospeæe na stolove zaposlenih u amerièkoj Službi za useljenje i naturalizaciju. Život i opstanak naše zemlje zavise od jedne nenamerne greške, propusta ili osobe željne osvete, koja može da zapreti životu naših graðana u svako vreme i na sve moguæe naèine. “

Ridž je dodao da æe se reorganizovati neke federalne agencije, kao što je amerièka pogranièna straža, da bi se poboljšao rad i unapredila budnost. ... Senat je nedavno potvrdio Toma Ridža za položaj prvog šefa Sekretarijata za unutrašnju bezbednost, koji je osnovan posle teroristièkih napada na Sjedinjene Države 11. septembra 2001. godine. Taj Sekretarijat je zadužen za koordinaciju aktivnosti razlièitih federalnih agencija, i odgovor na pretnje po unutrašnju bezbednost SAD.

XS
SM
MD
LG