Linkovi

Savet bezbednosti èeka na nove dokaze - 2003-01-30


Èlanovi Saveta bezbednosti su juèe postavljali dodatna pitanja glavnom inspektoru UN, Hansu Bliksu, i direktoru Medjunarodne agencije za atomsku energiju, Mohamedu El Baradeju, ali, nisu bili spremni da podrže SAD i Britaniju koje su veæ zakljuèile da Irak ne saradjuje i da vreme za obavljanje inspekcija istièe. Dan nakon što je predsednik Buš upozorio da æe SAD delovati same ukoliko to bude potrebno da bi se Irak razoružao, amerièki ambasador Džon Negroponte je rekao novinarima da neæe biti dozvoljeno da se inspekcije nastave neogranièeno. ”Mislim da je vreme za diplomatske akcije na izmaku. Diplomatski prozor se zatvara. Smatramo da se primièe trenutak za donošenje odluke.“

Text: Medjutim., ruski ambasaador pri UN, Sergej Lavrov je posle juèerašnjih celodnevnih sastanaka bez prisustva javnosti rekao da veæina èlanova Saveta bezbednosti želi da inspektori nastave sa radom, naroèito sada, kako je rekao, kada ima indikacija da Irak poveæava saradnju.

”Inspektori nisu našli ništa što bi ukazalo da je Irak obnovio svoje programe proizvodnje oružja masovnog uništenja i smatram da nema kredibilnog razloga za razmatranje bilo kakvih drugih sredstava osim nastavljanja inspekcija.“

Administracija predsednioka Buša namerava da uputi državnog sekretara Kolina Pauela da Savetu bezbednosti sledeæe nedelje podnese do sada tajne podatke, koji æe, kako administarcija navodi, jednom zauvek pokazati da Irak i dalje radi na proizvodnji oružja masovnog uništenja, èime æe biti potkrepljena tvrdnja da bi vojna sila mogla da bude jedini naèin na koji bi moglo da se osigura razoružanje Iraka. Irak uporno demantuje da poseduje bilo kakvo zabranjeno oružje. Iraèki ambasador Mohamed Al Duri je posle juèerašnje sednice Saveta bezbednosti izjavio da inspektori UN tokom dva meseca rada nisu pronašli ništa u Iraku, optuživši SAD da je njihov pravi interes u Iraku - nafta.

”Možete da optužujete koliko hoæete, ali ne možete da podnesete nikakav dokaz. Pozivamo UN da preuzmu odgovornost da zaštite Irak od ove kolonijalne administracije koja je zaslepljena naftnom groznicom.“

Za sada, posle dva meseca inspekcija, timovi inspektora UN kažu da nisu pronašli nepobitan dokaz da Irak poseduje oružje masovnog uništenja. Medjutim, u izveštaju koji je podneo Savetu bezbednosti u ponedeljak, glavni inspektor Hans Bliks, izneo je da Bagdad ne može da objasni šta se desilo sa mnogim od zabranjenih programa proizvodnje oružja i da se èini da nije suštinski zainetresovan za razoružanje. Pošto se proces inspekcija nastavlja, struènjaci UN za naoružanje bi trebalo da podnesu još jedan izveštaj Savetu bezbednosti sredinom februara, što æe biti i trenutak kada æe nagomilavanje snaga SAD u regionu Persijskog zaliva biti dovršeno.

XS
SM
MD
LG