Linkovi

Amerièka štampa o izveštaju inspektora UN - 2003-01-29


Polemika preko novinskih stranica je žestoka, sa mnogim argumentima za i protiv. Poèinjeno sa listom ”Èatanuga fri pres,“ iz tenesija, koji kaže da je vreme za Irak isteklo:

”Kako je doktor Bliks ispravno podsetio, inspekcije nisu igranje žmurke. Irak je trebalo da pokaže inicijativu i podnese ubedljive daokaze da ne poseduje oružje za masovno uništenje. Ali Sasdam je doneo svoju odluku i predsednik Buš æe uskoro doneti svoju.“

Pozivajuæi se na rezultate anketa, list ”Klivlend plejn diler,“ iz Ohaja, iznosi suprotno gledište:

”Da li amerièki narod želi da ide u rat bez podrške Ujedinjenih nacija? Da li amerièki narod želi da doèekuje na desetine mrtvaèkih kovèega, iz rata èiji ciljevi su i dalje nejasni? Rezulati anketa kažu da ne želi. Inspektori traže više vremena i važno je da ga dobiju.“

Dnevnik ”Indijanapolis star,“ iz Indijane, se žali:

”Iraèko odugovlaèenje poveæava moguænost vojnog udara. Prisilno razoružavanje je gotovo sigurna posledica neprestanog iraèkog odbijanja da sprovede rezolucije Ujedinjenih nacija koje traže da se odrekne programa za razvoj hemijskog, biološkog i nuklearnog naoružanja.“

Pensilvanijski list ”Pitsburt post gazet“ kaže kako izveštaj Ujedinjenih nacija pokazuje da su potrebni bolja saradnja, ali i strpljenje, i dodaje:

”Sjedinjene Države ne smeju da dozvole da proces inspekcija propadne zbog nedostatka informacija koje bi mogle da dostave, a da onda taj neuspeh upotrebe kao opravdanje za napad. Takav nivo nepoverenja prema Ujedinjenim nacijama i našim saveznicima nije u skladu sa amerièkim principima.“

Njujorški ”Vol strit džornal“ navodi da se nije ušlo u trag velikim kolièinama hemijskih i bioloških agenasa, a zatim izvodi sledeæi zakljuèak:

”Oni koji se zalažu da se inspektorima da više vremena da obave posao, u suštini kažu da sadamu Huseinu reba dati više vremena da obavi svoj. Kako je on sam prošle jeseni rekao jednom egipatskom listu, ”Vreme radi za nas.“ Sadam je predvideo da æe medjunarodno protivljenje njegovom razoružavanju samo rasti. Do sada je bio u pravu, ali sa Bliksovim najnovijim izveštajem, vreme je najzad poèelo da istièe.“

Na kraju, list ”Vašington post“ objavio je uvodnik pod naslovom ”Nema više poslednjih šansi:“

”Umesto nudjenja Iraku još jedne poslednje šanse, Savetu bezbednosti bi bilo bolje da se drži rezolucije koju je jednoglasno doneo pre samo 11 nedelja. Samo ako se Savet bude držao sopstvenih odluka biæe neke šanse da Sadam Husein promeni svoje.“

XS
SM
MD
LG