Linkovi

Solarne æelije pobedjuju maglu u San Francisku - 2003-01-29


Grad San Francisko, u Kaliforniji, poznat je po èestim maglama, iako se nalazi na delu pacifièke obale koja dobija dosta sunca. Ali, kako Kalifornija ima ekološki prilièno napredne zakone, gradski oci San Franciska su na desetak zgrada postavili uredjaje za merenje osunèanosti da bi razmotrili gde bi vredelo postaviti velike panele sa solarnim æelijama. Senzori bežiènim putem šalju podatke u centralni kompjuter, pomoæu koga inženjeri sada pripremaju, kako su to nazvali, ”maglenu mapu“ grada. Opština San Franciska namerava da postavi dovoljno solarnih æelija koje bi za pet godina na ekološki èist naèin proizvodile 10 megavata struje. Ako se ima na umu nedavna energetska kriza koja je pogodila Kaliforniju i izazvala nagli skok cena elektriène energije, ušteda bi mogla da bude znaèajna. Opština takodje nudi razne olakšice privatnicima i poslovnim firmama koji žele da na svojoj imovini postave solarne æelije. Montaža prve baterije solarnih æelija zapoèeæe veæ u martu, na krovu Kongresnog centra Moskoun. U junu, te æelije bi trebalo da poènu da obezbedjuju 675 kilovata elektriène energije. U sprezi sa novim, štedljivim sijalicama i poboljšanim sistemom ventilacije centra, raèuna se da æe godišnja ušteda iznositi oko 200 hiljada dolara. Gorka istina je da je struja proizvedena sagorevanjem fosilnih goriva još uvek znatno jeftinija nego struja dobijena od sunca, ali se taj odnos menja kada se uzme u obzir ekološka šteta koju èine klasiène elektrane. Kliknite ovde ako želite da saznate više o solarnom projektu u San Francisku

XS
SM
MD
LG