Linkovi

Da li æe ove godine biti politièkog konsenzusa u Srbiji? - 2003-01-28


Povodom dvogodišnjice rada Vlade premijer Ðinðiæ je rekao da bi 2003. godina trebalo da bude godina restruktuiranja preduzeæa i konkretnih investicija u privredu pošto je u prošloj godini postavljen temelj makroekonomskog sistema u Srbiji. DOS nije kriv što u Srbiji nema konsenzusa oko sprovoðenja reformi, rekao je Ðinðiæ, i obeæao da æe njegova vlada i bez politièkog konsenzusa imati dovoljno odluènosti da sprovede zapoèete ekonomske reforme.

”Ne raèunam da æemo postiæi konsenzus u ovoj godini jer ga nismoimali ni u dve prethodne godine na pitanjima koja su bila bitna za život ove nacije,“ rekao je Ðinðiæ i dodao da što se tièe parlamentarne veæine, ona postoji i svako onaj ko sumnja može to da proveri.

O neophodnosti konsenzusa za nastavak ekonomskih reformi i demokratizacije zemlje govorio je na konferenciji za novinare i predsednik G17 Plus Miroljub Labus koji je predlog o nacionalnom konsenzusu pre nekoliko dana poslao liderima stranaka vladajuæe koalicije, Demokratskoj stranci Srbije, sindikatima i dijaspori. Ocenjujuæi da postoji želja da se napusti reformski kurs, Labus je rekao da republièkoj Vladi treba pružiti šansu još godinu dana kako bi ostvarila što bolje rezultate. ”Naš je stav da sada treba da spustimo loptu i u narednih šest meseci ozbiljno razmotrimo pitanje novog Ustava i koncept nastavka ekonomskih reformi i posle toga da se usvoji Ustav i da idemo na izbore,“ nabrojao je Labus prioritete kako ih on vidi.

Labus smatra da šest meseci posle Ustavne povelje treba usvojiti i novi Ustav Srbije zašta je potrebno postiæi politièki i nacionalni konsenzus.

Srpski premijer Zoran Ðinðiæ odbio je Labusov poziv, a kao razlog naveo da ne želi da uèestvuje u stvaranju iluzije pomirenja kada je jasno da u Srbiji nema politièkog konsenzusa. Ali i Ðinðiæ izradu novog Ustava Srbije vidi kao prioritetni zadatak u ovoj godini a posao poèinje veæ u èetvrtak. ”Èekali smo,“ kaže premijer, ”Ustavnu povelju pošto nismo hteli da prejudiciramo rešenja u novom Ustavu jer drugaèije je ako je Srbija èlanica jednog saveza nego ako je nezavisna država.“ Inaèe, o sinoænjem usvajanju Ustavne povelje državne zajednice Srbija i Crna Gora u Beogradu nema mnogo komentara. Veæina partija èlanica vladajuæe koalicije pozdravlja usvajanje Ustavne povelje kao korak ka integracije državne zajednice u evropske institucije. S druge strane, opozicija tvrdi da je Povelja usvojena neregularno i da predstavlja stvaranje dve suštinski nove i nezavisne države.

XS
SM
MD
LG