Linkovi

Uoèi veèerašnjeg govora predsednika Buša - 2003-01-28


Predstavnik Bele kuæe Ari Flajšer izjavio je da veèerašnji govor o stanju unije neæe sadržavati objavu rata ali da æe se predsednik Buš založiti za hitnu akciju u cilju eliminacije opasnosti od iraèkog oružja za masovno uništavanje. Neki od amerièkih saveznika kažu da bi bilo kakvu primenu sile prema Iraku trebalo najpre da odobri Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija, dok Flajšer kaže da je to poželjno ali ne i obavezno. On kaže da je prerano reæi da li æe biti dovoljno podrške za drugu rezoluciju Ujedinjenih nacija, ali ako je ne bude, Flajšer kaže da to neæe spreèiti predsednika da, ako bude neophodno, deluje samostalno. U saopštenju jutros datom novinarima, predsednik Buš nije pominjao Irak veæ je rekao da æe svoj drugi govor o stanju unije iskoristiti za diskusiju o, kako se izrazio, ”velikim izazovima“ sa kojima se zemlja suoèava:

”Govoriæu o našoj dubokoj želji za mirom - ne samo kod kuæe veæ i za mirom u nevoljama zahvaæenim delovima sveta. Govoriæu o našem planu da napredak proširimo na celu Ameriku.“

Govor koji æe biti prenošen u celoj zemlji dolazi u trenutku opadanja Bušove popularnosti, kada neke ankete pokazuju da manje od polovine Amerikanaca veruje da predsednikova politika vodi zemlju u dobrom pravcu. Prema jednom ispitivanju javnosti, svega oko 50 odsto ispitanih podržava njegovu spoljnu politiku, dok je taj procenat u novembru iznosio 59 odsto. Predsednikov govor pred èlanovima oba doma Kongresa biæe prilika i za prikupljanje medjunarodne podrške za rat protiv Iraka. Bela kuæa se nadala da æe moæi da iskoristi zamah stvoren juèerašnjim podnošenjem izveštaja inspektora Ujedinjenih nacija za naoružanje, koji su saopštili da Bagdad još nije odgovorio na kljuèna pitanja o svojim dugometnim raketama i hemijskom naoružanju. Èlanice Saveta bezbednosti - Rusija, Francuska, Sirija, Nemaèka i Kina - smatraju da inspekcije imaju efekta i da im treba dati više vremena. Ari Flajšer kaže da predsednik ne postavlja nikakve rokove Ujedinjenim nacijama, ali upozorava da vreme istièe za iraèkog predsednika Sadama Huseina. Predstavnik Bele kuæe je rekao da æe veæi deo govora o stanju unije biti usredsredjen na predsednikove domaæe inicijative, ukljuèujuæi smanjenje poreza, reformu propisa o sudjenjima za lekarske greške i plan za subvencionisanje lekova penzionerima. Predsednik kaže da sa nestrpljenjem išèekuje da izadje pred javnost:

”To je trenutak u kome æu zatražiti podršku amerièkog naroda za neke velike stvari i podsetiti ga da æemo te stvari završiti zajedno.“

U išèekivanju govora èlanovi rukovodstva Demokratske stranke su izjavili da predsednikov ekonomski plan pruža nepravedne prednosti bogatima time što predlaže ukidanje poreza na prihode od deonica. Oni takodje kažu da predsednik isuviše požuruje sa Irakom i da bi trebalo da pruži inspektorima više vremena da dovrše svoj posao.

XS
SM
MD
LG