Linkovi

Duboka podeljenost u Savetu bezbednosti - 2003-01-28


Šef inspektorskog tima UN Hans Bliks je saèinio listu naoružanja i materijala za koje Bagdad nije u potpunosti dao podatke, ukljuèujuæi rakete i komponente programa za proizvodnju hemijskog i biološkog naoružanja. Mada nije zatražio dodatno vreme za nastavak rada u Iraku, šef inspektorskog tima UN za nuklearno oružje Mohamed el Baradej je objasnio da želi da se inspekcije nastave još nekoliko meseci, navodeæi da tokom dosadašnje potrage nije pronaðen zabranjeni nuklearni materijal. Irak nastavlja da tvrdi da je uništio svo zabranjeno oružje. Juèerašnji izveštaj je izneo na videlo razlike u stavovima izmeðu èlanica Saveta bezbednosti u pogledu narednih koraka u procesu inspekcija naoružanja. SAD i Velika Britanija su veæ zakljuèili da Irak ne saraðuje u potpunosti sa inspektorima UN. Amerièki ambasador u UN Džon Negroponte je objasnio stav SAD:

”Nismo èuli ništa što nam daje nadu da Irak namerava da u potpunosti saraðuje.“

Meðutim, Rusija, Kina i Francuska žele da se inspektorima da više vremena da završe posao. Uz duboko podeljeni Savet bezbednosti, britanski ambasador u UN, Džeremi Grinstok, oèekuje više konsultacija, ali ne i brzih odluka o nastavku procesa

”Mi idemo na to da predstavnicima èlanica Saveta bezbednosti damo nekoliko dana da izveste svoje politièke centre i dobiju dalje instrukcije za raspravu i za nezvaniène konsultacije koje æemo imati sutra. Medjutim, mislim da ta rasprava ne bi morala da bude konaèna.“

SAD nisu iskljuèile moguænsot da se inspektorima da više vremena da sprovedu potragu, dok istovremeno nastavljaju sa najveæim nagomilavanjem vojnih snaga u regionu Persijskog zaliva, od ”Pustinjske oluje“ 1991. Sa druge strane, oèekuje se da æe Nemaèka, koja se takoðe protivi vojnoj akciji protiv Iraka, od inspektora zatražiti novi izveštaj sredinom februara, kada bude preuzela mesto predsedavajuæeg Saveta bezbednosti.

XS
SM
MD
LG