Linkovi

Džon Foks, direktor Projekta za podršku nezavisnim elektronskim medijima pri ”Grupi za medjunarodno pravo i politiku,“ o stanju medija u Srbiji - 2003-01-28


Na pitanje šta je, po njegovom mišljenju, razlog za nesprovodjenje zakona o javnom informisanju, koji je Skupstina Srbije usvojila pre šest meseci, Džon Foks kaže:

”Zakon o javnom informisanju blokiran je od strane same Skupštine, odnosno vladajuæe koalicije koja, zarad sopstvene politièke koristi, izgleda više voli da u medijima vlada haos. Za to nema opravdanja, oni krše sopstvene zakone... Time su blokirani i svi drugi koraci koji bi trebalo da uslede -- RTS nije pretvoren u javni servis koji bi bio finansiran ubiranjem pretplate, a komercijalnom tržištu je uskraæen normalan razvoj. Sve to znaèi da su mediji, koji su bili povlašæeni tokom Miloševiæeve ere, i dalje dominantni.“

Imajuæi u vidu sadašnju situaciju u Srbiji, da li je uopšte moguæe realizovati ideju da se RTS pretvori u javni servis, kako je predvidjeno zakonom, pitamo Džona Foksa koji priznaje da je za svaku zemlju u tranziciji vrlo teško da državni organ transformiše u javni servis. ”Ono što vidimo širom moderne, razvijene Evrope -- èiji deo Srbija želi da postane -- jeste energièan privatni sektor elektronskih medija, i vrlo jak javni servis, koji jedan drugom konkurišu na zdrav naèin i time obezbedjuju ne samo medijski pluralizam i slobodu izražavanja, veæ i ekonomski stimulans. U tome, u stvari, i leži znaèaj otvaranja informacijskog domena: u Srbiji koja ima neke od najboljih novinara i tehnièkih eksperata u Evropi, mediji bi trebalo da budu jedan od najjaèih sektora privrede.“

Što se RTS-a tièe, Foks smatra da -- kao javni servis -- ne bi trebalo da se finansira iz komercijalnih ili politièki obojenih izvora, veæ iskljuèivo pretplatama. I - morao bi da bude pod nezavisnim nadzorom. Kao istinski javni servis RTS bi davao - kako kaže Foks - ”zdraviji proizvod“ i ne bi bio samo još jedna u nizu komercijalnih stanica podložnih raznoraznim pritiscima. Postoje li realini razlozi zbog kojih zakon o javnom informisanju nije realizovan, pitamo Džona Foksa.

”Zakon bi mogao da se sprovede u delo veæ ove nedelje kad bi politièki klub DOS i drugi ozbiljno prišli poslu i imenovali svoje kandidate za radiodifuzni savet. Ne radi se o slanju èoveka na mesec -- to je jednostavna stvar. Mislim da je u interesu politièara širom sveta da ogranièavaju medije. Pitanje je samo u kojoj meri im to podje za rukom. Mislim da politièari u Srbiji, medju kojima i neki koji su se suprotstavljali Miloševiæu, nemaju savremene stavove o medijima i njihovoj ulozi u slobodnom društvu. Previše politièara na Balkanu veruje u slobodu medija samo ako su oni ti koji medije konrolišu bilo direktno, ili zakulisno, politièki ili finansijski. A to je izuzetno nezdravo i za demokratiju i za privredu. Svetska banka je obavila opsežno istraživanje o uticaju medijske otvorenosti na ekonomski razvoj. Rezultat glasi: medijska otvorenost je kljuèni faktor u otvaranju privrede. Blokiranje radiodifuznog establišmenta i vladavine zakona u domenu medija od strane nekolicine koja zagovara specijalne interese u Srbiji blokira u stvari mnogo bitniji razvoj: Kad investitori procenjuju stanje u domenu telekomunikacija - oni ocenjuju otvorenost, transparentnost i efikasnost regulatornog tela, i interakciju raznih zakona u sferi komunikacija -- i donose zakljuèke o tome da li da ulažu u modernizaciju tih sistema.“ Džon Foks smatra da mediji nisu imuni na politièki uticaj ali ni na autocenzuru, uprkos odlaska Miloševiæa. Premisa da se novinari mogu kupiti ili iznjamiti postaje stvarnost pod odredjenim uslovima, kaže Foks. Kad neka novina ili radio stanica nije u stanju da opstane, možda je spremna na kompromise takve vrste.

”Ukoliko nema istinske slobode medija zagarantovane neophodnim zakonima, teško je za takvu zemlju da postane punopravni èlan institucija kojima Beograd želi da se pridruži. Zbog toga postoji zabrinutost u Vašingtonu -- na Kapitol hilu i u administraciji - i sve više ljudi se pita zašto se to još uvek nije desilo. Srbija ima ljudski potencijal, a to je najvažnije! Ali - nema pravno okruženje u kojem bi taj talenat cvetao, a bez zakona ne može da ima prvoklasnu medijsku i komunikacijsku industriju.“

XS
SM
MD
LG