Linkovi

Erik Viti: “Pitanje haških optuženika neæe nestati sa dnevnog reda” - 2003-01-27


Premijer Srbije, Zoran Ðinðiæ je bolje shvatio nedavnu poruku amerièkog ambasadora Prospera od svog politièkog suparnika, jugoslovenskog predsednika, Vojislava Koštunice, smatra Viti:

“Koštunica je prilièno slab i neodluèan predsednik, što je konstanta njegovog dosadašnjeg predsednikovanja. On, ali i Ðinðiæ -- protive se saradnji sa Tribunalom, zato što to politièki nije naroèito popularno. Meðutim, Ðinðiæ, koji je veæi pragmatista, bolje shvata posledice takve politike po interese Srbije. Posebno u svetlu nedavnog skandala sa Jugoimportom i jugoslovenskom trgovinom sa Irakom. Mislim da Ðinðiæ dobro shvata da je došao kraj amerièkog i evropskog strpljenja, i da je vreme za potpunu saradnju, jer to pitanje haških optuženika neæe nestati sa dnevnog reda.”

Ambasador Prosper je upravo takvu poruku preneo vlastima u Beogradu, kaže Viti:

“Rekao im je da je amerièkom strpljenju došao kraj, i upozorio da Evropa sada u veæoj meri nego ranije podržava uslovljavanje dalje finansijske pomoæi i da je došlo vreme da se zagrize i glavni krivci, predaju Hagu. Ratko Mladiæ je i dalje pod zaštitom elemenata Vojske Jugoslavije, kao što su zaštiæeni i drugi haški optuženici koji se nalaze u Jugoslaviji. Administracija predsednika Buša, pored sopstvenog nezadovoljstva Beogradom, našla se pod dodatnim pritiskom Kongresa, koji sada najavljuje moguænost ne samo da produži uslovljavanja finasijske pomoæi, nego i da zakoèi usvajanje zakona o normalizovanju trgovinskih veza Srbijom.”

Erik Viti osvrnuo se i na posetu ambasadora Prospera Bosni i Hercegovini:

“Postoje prilièno uverljivi dokazi da èlanovi vlade Republike Srpske pomažu Radovanu Karadžiæu i drugim optuženima za ratne zloèine. Ni Sjedinjene Države niti Evropa ne žele da sredstva svojih poreskih obveznika troše na institucije koje ne samo što nisu reformisane, nego su povezane sa haškim optuženicima i organizovanim kriminalom. Karadžiæ je, na primer, povezan sa carinskom službom. Moram, ipak, reæi da su komentari nekih zvaniènika Republike Srpske povodom posete ambasador Prospera dobro primljeni i ulivaju nadu da bi moglo doæi do nekih promena, posebno u pogledu uklanjanja mreže koja štiti Radovana Karadžiæa. Na tome je usredsreðen i Visoki predstavnik Pedi Ešdaun, koji ima punu podršku Sjedinjenih Država da smenjuje i kažnjava zvaniènike povezane sa korupcijom, organizovanim kriminalom i haškim optuženicima. Samo da dodam, dok organizovani kriminal cveta -- penzioneri su bez penzija, nastavnici su bez plata, zdrastvena i socijalna zaštita ne funkcioniše. Vreme je da se to promeni”.

Erik Viti takoðe istièe da Zapad više ne prihvata argumente o politièkim reperkusijama predaje haških optuženika. Lideri koji nisu zainteresovani za njihovo privoðenje pravdi, ne mogu sebe nazivati reformistima - smatra Viti. A povodom tvrdnje da je premijer Srbije Zoran Ðinðiæ spreman za saradnju sa Hagom, ali da ga u tome spreèava jugoslovenski predsednik Koštunica -- naš sagovornik uzvraæa da je Ðinðiæ više puta dokazao da je “dovoljno sposoban da sprovede ono èemu se Koštunica protivi”.

XS
SM
MD
LG