Linkovi

Elektriène gitare postaju digitalne - 2003-01-27


Najnoviji u nizu uredjaja koji sa analogne prelazi na digitalnu kablovsku vezu jeste jedna od najpopularnijih elektriènih gitara - èuveni model Les Pol, kalifornijske kompanije Gibson. Inženjeri te kompanije veæ skoro tri godine usavršavaju specijalnu digitalnu tehnologiju nazvanu Medžik, koju æe ugradjivati u svoje buduæe gitare i pojaèavaèe. Nova digitalna gitara Les Pol, koja je na poslednjem sajmu potrošaèke tehnologije nagradjena za inovaciju, ima specijalan pikap koji deli zvuk u šest potpuno odvojenih signala, po jedan za svaku žicu, a ugradjeni èipovi pretvaraju analogne signale u digitalne. Gitara na sebi ima prikljuèak za standardni digitalni iternet kabl, koji ima poveæanu propusnu moæ i ne unosi šum, kašnjenje, slabljenje ili izoblièavanje zvuka. Za tehnološki obrazovanije, to znaèi 32-bitni, dvosmerni haj-faj audio sa semplovanjem od 192 kiloherca. Brzina prenosa signala je do 30 hiljada puta veæa od MIDI tehnologije. Drugim reèima, signal koji stiže u pojaèavaè je daleko verniji originalu, a da ne govorimo o moguænostima njegovog menjanja koje postaju skoro beskrajne, jer se zvuk svake pojedinaène žice na instrumentu procesuje po posebnom kanalu. Za one muzièare koji nemaju poverenja u novu tehnologiju digitalna verzija gitare Les Pola opremljena je i klasiènim, analognim prikljuèkom. Više o gibsonovoj Medžik tehnologiji možete da saznate na internet adresi www.gibson.com

XS
SM
MD
LG