Linkovi

Sastanak ministara EU u Luksemburgu - 2003-01-27


U svom saopštenju ministri inostranih poslova Evropske unije kažu da iraèke vlasti moraju da bez odlaganja podnesu inspektorima sve dodatne, kompletirane informacije o pitanjima koje je pokrenula medjunarodna zajednica. Medjutim, Evropska unija je istovremeno pozdravila plan inspektora Ujedinjenih nacija da intenziviraju svoje operacije. Grèki ministar inostranih poslova Jorgos Papandreu, èija zemlja je trenutno predsedavajuæi Evropske unije, pozdravio je ovo saopštenje:

”Verujem da naši današnji zakljuèci predstavljaju èvrstu osnovu za istovremeno konstruktivno i kreativno zajednièko nastojanje da se krene napred, dok naš cilj ostaje puno razoružanje, potupna saradnja Iraka i miroljubivo rešenje preko Ujedinjenih nacija - što je moguæe ako rezolucije Ujedinjenih nacija budu poštovane,“ rekao je Papandreu.

Diplomate kažu da u Evropskoj uniji postoje razlièita gledišta o tome kako postupati prema Iraku. Britanija je pošla za primerom Sjedinjenih Država u slanju vojnih snaga u Persijski zaliv, dok se Francuska i Nemaèka zalažu za to da se inspektorima Ujedinjenih nacija pruži znatno više vremena. Amerièki i britanski funkcioneri tvrde da imaju dokaze da Bagdad skriva zabranjeno oružje, što ga èini podložnim moguæem napadu. Ali funkcioneri veæ neko vreme indirektno nagoveštavaju da æe inspektorima možda biti dato još nekoliko nedelja za obavljanje posla, pre nego što Vašington i London odluèe o tome da li Sadam Husein saradjuje ili je rat jedina preostala opcija. Analitièari kažu da se za gledišta Španije, Italije, Danske i Holandije smatra da su bliska amerièko-britanskom, dok je veæina drugih država Evropske unije bliža francusko-nemaèkom gledištu. U vezi sa drugom temom, ministri inostranih poslova su se u naèelu složili da sprovedu pripreme za slanje jedne visoke izaslanièke misije u Severnu Koreju, kako bi pomogla da se izbegne nuklearna kriza. Datum njenog odlaska nije saopšten jer bi to trebalo da bude odluèeno posle konsultacija sa kljuènim èiniocima, kao što su Japan, Kina, južna Koreja i Sjedinjene Države. Vašington traži od Severne Koreje da se odrekne svog nuklearnog programa.

XS
SM
MD
LG