Linkovi

Reagovanje Bušove administracije na govor Hansa Bliksa - 2003-01-27


Predstavnik Bele kuæe Ari Flajšer kaže da izveštaj koji je podneo glavni inspektor za naoružanje Hans Bliks pokazuje da Irak nije položio raèun o èitavom hemijskom i biološkom naoružanju koje su inspektori prionašli pre nego što su 1998. godine napustili Irak:

”Hans Bilks je podneo izveštaj koji predstavlja zastrašujuæe podseæanje na èinjenicu da je UNSKOM pronašao hemijsko i biološko naoružanje krajem devedesetih godina i da, prema jutrošnjem izveštaju Ujedinjenih nacija, niko ne zna gde se to oružje nalazi. Strahuje se, kako je Hans Bliks rekao, da je to samo vrh ledenog brega, u smislu koliko malo je do sada pronadjeno.“

Hans Bilks je izvestio da su inspektori do sada pronašli 12 praznih bojevih glava. Kada su inspektori otišli, pre pet godina, izjavili su da Irak poseduje 30 hiljada bojevih glava.

”Pri ovakvom tempu iraèke saradnje sa inspektorima biæe potrebno još skoro 300 godina da pronadju svo iraèko naoružanje za koje Ujedinjene nacije kažu da ga Sadam Husein poseduje. Inspektori odlièno obavljaju svoj posao, ali što više vremena budu imali to æe ih Sadam Husein duže vuæi za nos.“

Inspektori su izjavili da im treba više vremena da obave svoj posao. Ari Flajšer kaže da predsednik Buš nije postavio nikakav rok Ujedinjenim nacijama, ali da veruje da vreme za Irak istièe. Neki amerièki saveznici istièu da bi bilo kakvu primenu sile prema Iraku trebalo da odobri Savet bezbednosti. Flajšer kaže da æe predsednik nastaviti da se konsultuje sa saveznicima ali da je spreman da povede sopstvenu koaliciju protiv Iraka ako bude zakljuèio da Ujedinjene nacije ne èine dovoljno.

”Predsednik æe nastaviti da prikuplja svetsku podršku. Jednoga dana, na jedan ili drugi naèin, Sadam Husein æe se razoružati, kako bi mir mogao da se oèuva, ili æe biti sastavljena koalicija koja æe obaviti taj posao i zaštititi mir.“

Predsednik Buš je juèe telefonom razgovarao sa španskim premijerom Hozeom Marijom Aznarom o Iraku i borbi protiv terorizma. Ari Flajšer je rekao da je amerièki predsednik tražio savet od španskog lidera o tome kako da postupa prema Iraku narednih nedelja. Buš æe veèeras u Kongresu održati govor o stanju unije, a funkcioneri Bele kuæe kažu da on pri tom neæe objaviti rat Iraku, ali da æe upozoriti da æe do konflikta doæi ako se Sadam Husein ne odrekne svog oružja za masovna uništavanja.

XS
SM
MD
LG