Linkovi

Flajšer:”Predsednik Buš ne želi rat“ - 2003-01-24


Predstavnik Bele kuæe Ari Flajšer je naglasio da iraèki lider Sadam Husein mora podstaæi iraèke nauènike da neodložno uèestvuju u privatnim intervjuima da bi se “zaštitio mir.“

“To nije stvar za pregovore. To nije stvar za debatu. Sadam Husein nema izbora. Njegovo odbijanje je dalja potvrda da Irak ima nešto da krije“, smatra portparol Bele kuæe.

Flajšer je ukazao da je Sadam Husein dužan da se povinuje rezoluciji Ujedinjenih nacija kojom se ovlašæuju ti intervjui i letovi špijunskih aviona “U-2.“ Flajšer je odbacio tvrdnju iraèke vlade da je uèinila sve što je u njenoj moæi da privoli iraèke nauènike da se privatno sastanu sa vojnim inspektorima Ujedinjenih nascija, ali da su oni to odbili.

“Takva tvrdnja u totalitarnoj policijskoj državi je smešna. Nije verodostojna. Sadam Husein je nazvao inspektore špijunima. Kada predsednik Iraka, koji nije poznat kao miroljubiv èovek prema onima koji se ne slažu s njegovim mišljenjem, nazove inspektore špijunima, taj predsednik time šalje snažnu poruku iraèkim nauènicima. ”Ne sastajite se sa sa njima, jer ako se sastanete sa špijunima, poznato vam je šta se dogodi onima koji prkose mojoj volji“, izjavio je Flajšer.

Jedan visoko rangirani funkcioner Pentagona optužio je juèe iraèke vlasti da prete da æe ubiti one iraèke nauènike i njihove porodice koji budu razgovarali sa vojnim inspektorima Ujedinjenih nacija. Predsednik Buš je izrazio spremnost da upotrebi silu ukoliko se iraèka vlada ne odrekne, kako se veruje, oružja za masovno uništenje.

Iraèka vlada tvrdi da je Vašingotn èvrsto rešen da okupira Irak bez obzira na nalaze vojnih inspektora Ujedinjenih nacija. Rusija i Nemaèka su ponovile danas svoje protivljenje ratu u Iraku posle telefonskog razgovora izmeðu ruskog predsednika Vladimira Putina i nemaèkog kancelara Gerharda Ssredera. Kina i Francuska se takoðe zalažu za diplomatsko rešenje.

Predstavnik Bele kuæe Ari Flajšer je istakao da predsednik Buš ne želi rat nego da želi da održi mir time što æe osigurati da se Sadamu Huseinu onemoguæi da povede rat protiv SAD. No, predsednik Buš je, prema Flajšerovim reèima, uveren da æe predvoditi široku koaliciju, ako odluèi da upotrebi silu.

“Pitanje sa kojim æe svet morati da se suoèi jednog dana je šta æe uèiniti ako Sadam Husein nastavi da prkosi, ako ne ispuni obaveze sadržane u rezolucijama Ujedinjenih nacija? Da li æe svet odluèiti da ne preduzme ništa ili æe priznati da Sadam Husein ne saraðuje? Odluka još nije doneta“, naglasio je Flajšer.

Glavni vojni inspektor Ujedinjenih nacija Hans Bliks æe u ponedeljak izvestiti Savet bezbednosti o dosadašnjem traganju za zabranjenim oružjem u Iraku. Oèekuje se da æe Bliks zatražiti dodatno vreme.

XS
SM
MD
LG