Linkovi

Iraèki susedi traže naèin za mirno rešenje krize - 2003-01-23


Na sastanak koji je okupio predstavnike Irana, Sirije, Egipta, Jordana, Saudijske Arabije i Turske, gleda se kao na poslednji pokušaj regionalnih lidera da spreèe rat izmeðu SAD i Iraka, sa kojim se granièe sve uèesnice na sastanka osim Egipta. Od ministara inostranih poslova se oèekuje da pošalju jasnu poruku iraèkom predsedniku Sadamu Huseinu da u potpunosti mora da saraðuje sa inspektorima UN, ako želi da izbegne sukob sa SAD. Ali, od njih se takoðe oèekuje da izraze strogo protivljenje ratu i naglase da iraèka kriza treba da bude rešena u okviru meðunarodnih institucija.

Turski ministar inostranih poslova Jašar Jakiš je juèe odbacio izveštaje medija da æe se na sastanku tražiti plan o povlaèenju iraèkog lidera i njegov odlazak u izgnanstvo. Turska predvodi diplomatsku kampanju za rešavanje iraèke krize na miran naèin. Turska je jedina èlanica NATO-a sa veæinskim muslimanskim stanovništvom i oèekuje se da bi mogla da odigra kljuènu ulogu u moguæem ratu sa Irakom, kao što je to bilo i tokom Pustinjske oluje 1991. Irak je danas ponovio poziv Turskoj da ne uzima uèešæe u eventualnom ratu, navodeæi da bi taj konflikt moga da ugrozi Tursku koliko i sam Irak.

XS
SM
MD
LG