Linkovi

Turska još nije sigurna u svoje uèešæe u akciji protiv Iraka - 2003-01-20


Na konferenciji za novinare nakon sastanka sa turskim visokim vojnim zvaniènicima, general Rièard Majers je odbio da precizira kakvu pomoæ SAD traže od Turske u eventualnom ratu sa Irakom. On je naglasio da je Turska i dalje veoma kooperativna u odnosima sa Vašingtonom.

”Ja najverovatnije napuštam Ankaru, kao i mnogi Amerikanci ranije, vrlo siguran u naše strateško partnerstvo i uveren u zajednièku viziju, u smislu šta želimo u vezi sa ovim regionom, a to je mir i stabilnost“, izjavio je general Majers

Iako se nastavljaju pripreme za rat, general Majers je rekao da administracija amerièkog predsednika Džordža Buša veruje da rat sa Irakom nije neizbežan.

Turska je jedina èlanica NATO-a sa veæinskim muslimanskim stanovništvom. Ta zemlja je igrala kljuènu ulogu tokom rata u Persijskom zalivu 1991., kada je otvorila svoje baze za amerièke i britanske bombardere koji su napadali iraèke ciljeve. Od Turske se oèekuje da to ponovo uèini. Momentalno, tiim od oko 150 amerièkih vojnih tehnièara pregleda baze i luke u Turskoj da bi odredili njihovu upotrebljivost u predstojeæem ratu sa Irakom. Meðutim, Turska je nevoljna da dozvoli rasporeðivanje amerièkih kopnenih trupa na svom tlu. Turski lideri kažu da, prema turskim zakonima, odluku o stacioniranju stranih trupa treba da donese parlament. Osim toga, javno mnjenje Turske je listom protiv prisustva amerièkih kopnenih trupa u zemlji i veæina Turaka se èvrsto protivi ratu sa Irakom.

Turski zvaniènici su potvrdili da SAD traže smeštaj 15 - 20 hiljada svojih vojnika u toj zemlji. Amerièke trupe planiraju da u eventualnom konfliktu proðu preko teritorije Turske da bi otvorili front protiv iraèkih snaga na severu Iraka koji se nalazi pod kontrolom Kurda. Turska je saopštila da ne može da preuzme obavezu da æe uèestvovati u ratu protiv Iraka, sve dok Savet bezbednosti UN ne usvoji rezoluciju kojom se specijalno odobrava upotrebe sile.

XS
SM
MD
LG