Linkovi

Irak spreman za bolju saradnju sa inspektorima UN - 2003-01-20


Irak je saopštio da æe uticati na svoje nauènike da prihvate da ih inspektori UN-a ispituju nasamo i da æe imenovati tim istražitelja koji æe tragati za dodatnim zabranjenim oružjem, poput praznih bojevih glava za hemijsko naoružanje koje su otkrivene prošlog èetvrtka. Amir al Sadi, savetnik predsednika Sadama Huseina, razgovarao je sa novinarima u Bagdadu posle sastanka sa emisarima UN-a, Hansom Bliksom i Muhamedom El Baradeijem.

”Posle pronalaska praznih hemijskih projektila kalibra 122 milimetra, iraèka vlast imenovala je tim koji æe sprovesti istragu i sveobuhvatnu potragu za sliènim oružjem na svim lokacijama. Pronalazak još èetiri slièna projektila veæ je prijavljen u skladištu al Tadži. Konaèni rezultati istrage biæe saopšteni“, izjavio je Al Sadi.

Inspektori UN su takodje otkrili u stanu jednog od iraèkih nauènika 3000 stranica dokumenta u kojima se govori o obogaæivanju uranijuma. Irak se složio da preda sva dokumenta i obezbedi dodatne informacije o imenima onih koji su umešani u program naoružanja. Bagdad je takodje pristao da odgovori na pitanja o deklaraciji koju je predao 7. decembra a za koju inspektori tvrde da ne obezbedjuje nove informacije. Iraèke vlasti takodje su obeæale da æe usvojiti zakon o zabrani nuklearnog, biološkog i hemijskog naoružanja. Šef inspektora UN-a Hans Bliks kaže da na tapetu ostaju važna pitanja, ukljuèujuæi status iraèkih zaliha hemijskog i biološkog oružja, kao i moguænost da iraèki nauènici budu izvedeni iz zemlje da bi bili ispitivani. Šef katedre za politièke nauke Amerièkog univerziteta u Bejrutu, Sami Barudi, kaže da æe u sluèaju iraèke pune saradnje, Sjedinjenim državama biti teže da opravdaju vojnu akciju.

”Ovo je na neki naèin novi pokazatelj da Irak ne traži konfrontaciju ni sa Sjedinjenim državama ni sa Ujedinjenim nacijama. Kada to kažem mislim na njihova saopštenja kojim pozdravljaju povratak inspektora i obeæavaju saradnju u skladu sa rezolucijom UN-a 1441 iako imaju neke zamerke na njenu sadržinu. U osnovi oni ne žele da isprovociraju, ili kako sami kažu, daju izgovor Sjedinjenim državama i Britaniji da krenu na Irak. To æe sigurno otežati Sjedinjenim državama da dobiju podršku za napad na Irak“, smatra Barudi.

Prema reèima Mohameda Kamala, profesora politièkih nauka na Kairskom univerzitetu, zvanièni Bagdad saradjuje zbog sopstvenog opstanka. Kamal smatra da vlast u Bagdadu shvata da æe platiti veliku cenu ukoliko ne bude u potpunosti saradjivala.

”Ovoga puta iraèko rukovodstvo shvatilo je da æe ukoliko inspektori saopšte da Irak nije na pravi naèin saradjivao to biti kraj režima Sadama Huseina. Zbog toga Iraèani sada ozbiljno shvataju inspektore, pošto je reè o opstanku Sadama Huseina. Oèekujem da æe Irak u buduænosti sve više saradjivati sa inspektorima“, rekao je Kamal

Vodje inspektorske misije UN-a, Bliks i Baradei, održali su dvodnevni sastanak sa iraèkim zvaniènicima, a sledeæeg ponedeljka trebalo bi da podnesu izveštaj Savetu Bezbednosti.

XS
SM
MD
LG