Linkovi

Antiratne demonstracije u Vašingtonu - 2003-01-19


Desetine autobusa su juèe pristigle u Vašington iz svih delova zemlje. Desetine hiljada demonstranata - mladih i starijih, crnih i belih - došle su prkoseæi temperaturi ispod nule da protestuju zbog moguæeg rata sa Irakom.

Na mitingu ispred Kapitola, 58-ogodišnja Ruta Vaskis je rekla da je sa suprugom došla èak iz Aljaske.

“I u Ferbanksu, odakle smo mi došli, ljudi protestuju, ali ovaj skup je daleko veæi”, rekla je ona.

Dvadesetdvogodišnji Mat Dener iz Ejmsa u državi Ajova, cele noæi je putovao autobusom da bi uèestvovao u juèerašnjim demonstracijama. Na glavi je nosio veliku punjenu kokošku koju je nabavio u nekoj staretinarnici:

“Nosim ovu kokošku koju sam platio 99 centi u “Gudvilu” da bih je ponovo upotrebio i uputio izazov našim kongresmenima, našim liderima i uticao na sve èlanove zajednice da se opredele protiv nasilja u rešavanju meðunarodnih sukoba”,jasnio je mladi Amerikanac

Pored studenata, meðu demonstrantima su i ljudi koji su bili zagriženi mirovni aktivisti, ali i ljudi koji nisu bili toliko glasni. Stanovnica države Mejn, Džejn Siz, kaže da ima više od 60 godina i da se opasnost od rata približila i njenom domu.

“Mnogo je konkertnije boriti se protiv rata kada je u to umešan èlan vaše porodice. Moj sin nije u vojsci, ali je pripadnik trgovaèke mornarice i prenosi materijal na Bliski istok”, objasnila je ova zabrinuta majka.

Meðu govornicima na mitingu, bili su i poznati glumci i borci za graðanska prava. Šef vašingtonske policije, Èarlz Remzi, istakao je da su demonstracije bile mirne.

“Ljudi mogu da doðu i protestuju i da budu miroljubivi. To je ono što uistinu èini Ameriku. To je ono što je demokratija - da imate priliku da iskažete svoj stav prema nekim pitanjima, a da to ne èinite na nasilan naèin”, smatra prvi èovek vašingtonskih organa reda.

Organizatori tvrde da je na demonstracijama bilo pola miliona ljudi. Komandant Remzi nije dao konaènu procenu, ali je rekao da smatra da je bilo znatno više ljudi od stotinu hiljada, koliko se okupilo na antiratnim demonstracijama u Vašingtonu prošlog oktobra.

“Kada su demonstrirali u oktobru, u povorci je bilo velikih praznina. Ali ovde, bez obzira na odreðene praznine, nije bilo mnogo praznog prostora. Prema tome, mnogo ljudi se okupilo”, navodi Remzi On je dodao da su dodatne policijske snage bile rasporeðene oko uèesnika kontra-mitinga, na kojem se okupilo pedesetak ljudi, ali ni tu nije bilo incidenata.

Ispitivanje javnog mnjenja na osnovu uzorka od 1200 ispitanika, koje je prošlog èetvrtka sproveo Istraživaèki centar za javnost i štampu, ukazuje da 76 odsto Amerikanaca podržava vojnu akciju protiv Iraka ukoliko vojni inspektori Ujedinjenih nacija pronaðu oružje za masovno uništavanje. Meðutim, podrška amerièkog javnog mnjenja pada na samo 29 odsto - ukoliko se ta oružja ne pronaðu. Slièni protesti su juèe održani i u drugim amerièkim gradovima, a za danas su planirane demonstracije ispred Bele kuæe i takoðe - u drugim amerièkim gradovima.

XS
SM
MD
LG