Linkovi

El Bardej:”Moguænost izbijanja rata u Iraku u velikoj meri zavisi od napretka u radu inspektora“ - 2003-01-19


Glavni vojni inspektor Ujedinjenih nacija Hans Bliks i šef Meðunarodne agencije za atomsku energiju Muhamed El Baradej, doputovali su danas u Bagdad zabrinuti zbog tri hiljade stranica dokumenata pronaðenih u kuæi bivšeg iraèkog nuklearnog fizièara. Njih dvojica su doputovala u Bagdad rekavši da Irak i dalje ne saraðuje u potpunosti sa inspektorima - dva meseca pošto su ekipe vojnih inspektora Ujedinjenih nacija nastavile lov na oružja za masovno uništavanje.

El Baradej je danas izjavio da moguænost izbijanja rata u velikoj meri zavisi od napretka u radu inspektora u narednih nekoliko nedelja. Vojni inspektori su prošlog èetvrtka pretražili kuæu jednog bivšeg iraèkog nuklearnog fizièara i saopštili da su pronašli hiljade stranica dokumenata - možda povezanih sa obogaæivanjem uranijuma koji bi mogao da bude upotrebljen za nuklearno oružje. Hans Bliks je rekao da taj pronalazak uznemirava, jer Irak ima obavezu da preda potpuni spisak svojih sistema oružja što podrazumeva i takva dokumenta. Pronalazak je naveo Bliksa da upita zbog èega su ti dokumenati bili u kuæi tog nauènika, zbog èega dokumentacija nije predata i ima li još takvih dokumenata. El Baradej je rekao da nije trebalo da inspektori sami pronalaze takvu dokumentaciju.

Oèekuje se da æe Bliks i El Baradej da vrše pritisak na Irak da poveæa saradnju i da æe razmotriti neka pitanja meðu kojima su ova dokumenta, rakete sa praznim hemijskim bojevim glavama takoðe pronaðene prošlog èetvrtka i deklaracija o naoružanju od 12 hiljada strana u kojoj, kako inspektori tvrde, nema nièeg novog. Inspektori sutra odlaze iz Bagdada, a nedelju dana kasnije trebalo bi da podnesu izveštaj Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija o postignutom napretku.

U meðuvremenu, vojni inspektori Svetske organizacije su danas nastavili inspekcije širom zemlje, a neki su tragajuæi za zabranjenim oružjem bili odeveni u ABH odela. Ekipe su obišle jedan vojni kompleks južno od prestonice, zatim istraživaèki centar za solarnu energiju u okviru Bagdadskog univerziteta i medicinski pogon na Univerzitetu u Babelu, takoðe južno od Bagdada.

XS
SM
MD
LG