Linkovi

Bliks æe tražiti od Iraka bolju saradnju - 2003-01-16


Posle sastanka sa spoljnopolitièkim predstavnikom Evropske unije, Havijerom Solanom, Hans Bliks je naglasio da miroljubivo rešenje krize zavisi od iraèke vlade.

“Želimo da predoèimo u Bagdadu da je situacija veoma napeta i veoma opasna. Svi žele da vide verifikovano i verodostojno razoružavanje Iraka, eliminisanje oružja masovnog uništenja koje bi tamo moglo da bude. “

Bliks je naveo da se razoružavanje može postiæi na dva naèina. Jedan je putem saradnje iraèke vlade sa Savetom bezbednosti i vojnim inspektorima Ujedinjenih nacija .

“ Iraèani moraju uèiniti više nego sto su uèinili do sada da bi miroljubiv naèin bio verodostojan. Moraju biti aktivni...da bi preko nas uverili Savet bezbednosti da više nemaju oružje masovnog unišstenja, ili da ga-ukoliko ga imaju-predaju da bi moglo biti uništeno pod našim nadzorom.“

Šta æe se dogoditi ako iraèka vlada ne saradjuje potpuno?

“Druga glavna opcija koja se uobilièava je oružana akcija protiv Iraka.“

Hans Bliks je naveo da su vojni inspektori pronašli ilegalno uvezeni materijal za konvencionalno oružje koji delimièno datira iz 2001. i 2002. godine. No, prema njegovim reèima, još nije utvrdjeno da li je taj materijal povezan sa - kako se sumnja -iraèkim arsenalom oružja masovnog uništenja. Bliks je predoèio da bi iraèka vlada mogla da saradjuje bliže sa Ujedinjenim nacijama time što bi dozvolila vojnim inspektorima da intervjuišu iraèke nauènike.

“Ako je iraèka vlada apsolutno sigurna da nema šta da krije, trebalo bi da bude zadovoljna što oni koji su intervjuisani mogu da govore bez straha. Jedan naèin bi bio da govore bez ikakvog nadzora, a drugi da im se dozvoli da budu intervjuisani u inostranstvu, ukoliko to žele.“

Spoljnopolitièki predstavnik Evropske unije Havijer Solana se slaže sa Bliksom da iraèki predsednik sadam Husein mora saradjivati više sa vojnim inspektorima Ujedinjenih nacija.

“Smatram da se rat u Iraku može izbeæi. Odgovornost uglavnom leži na Sadamu Huseinu.“

Evropska unija pokušava da postigne opštu saglasnost petnaest zemalja èlanica o politici prema Iraku. Veæina tih zemalja smatra da bi eventualni napad na Irak trebalo da ovlasti Savet bezbednosati Ujedinjenih nacija.

XS
SM
MD
LG