Linkovi

Buš kaže da nema dokaza da se Irak lišava oružja masovnog uništenja - 2003-01-16


Vojni inspektori u Bagdadu saopštili su da su prazne hemijske bojeve glave, koje su -- kako se navodi -- u “odliènom stanju,” pronašli u nizu vojnih bunkera izgradjenih krajem devedesetih godina. Inspektori su uzeli uzorke iz bojevih glava od 122 milimetra, konstruisanih da nose hemijske agense. U saopštenju Ujedinjenih nacija kaže se su za 12-tu bojevu glavu potrebna dodatna ispitivanja. Zvaniènici Bele kuæe kažu da èekaju dodatne informacije, a da je vest o tom otkriæu stigla u trenutku kada je predsednik Buš u govoru na jednom mitingu u Pensilvaniji rekao da se konfrontira sa Sadamom Huseinom da bi ga privoleo na razoružavanje.

“Do sada se pokazalo da se Sadam Husein ne lišava oružja. A vreme mu istièe. Strpljivenju Sjedinjenih Država æe u jednom trenutku doæi kraj. Ukoliko se ne razoruža, ja æu u ime mira povesti koaliciju onih koji su voljni da ga razoružaju”.

Dok amerièki predsednik kaže da još uvek nije odluèio da upotrebi silu protiv Iraka, gomilanje amerièkih trupa u zalivskom regionu trebalo bi da se završi do sredine februara. Po reèima predstavnika Bele kuæe, Arija Flajšera izveštaj vojnih inspektora -- koji æe Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija biti podnet 27. januara -- igraæe važnu ulogu u odluèivanju o tome da li æe biti rata. Posle tog datuma, sami dogaðaji æe odreðivati redosled stvari, rekao je Flajšer. Inspektori Ujedinjenih nacija traže više vremena za svoju misiju u Iraku, dok je šef Meðunarodne agencije za atomsku energiju, Mohamed El Baradej izvestio da æe od Saveta bezbednosti tražiti produženje mandata inspektorima za još nekoliko meseci. Amerièki zvaniènici žele da se ta misija okonèa ranije i zatražili su od Saveta bezbednosti da se inspektori strogo pridržavaju plana. Administracija predsednika Buša se takoðe opire pozivu evropskih saveznika da zatraži drugu rezoluciju Saveta bezbednosti pre donošenja odluke o preduzimanju vojne akcije. Šef vojnih inspektora, Hans Bliks kaže da Bagdad treba da pokaže aktivniju saradnju ukoliko želi da izbegne rat. Iraèki zvaniènici su danas obeæali punu saradnju i ponovili da njihova zemlja ne poseduje oružje masovnog uništenja.

XS
SM
MD
LG