Linkovi

Blokada za nasrtljive telefonske trgovce - 2003-01-15


Svaki gradjanin Sjedinjenih Država koji ima telefon - a takvih je ogromna veæina - dobro zna šta su telemarketari. To su slatkoreèivi i nasrtljivi prodavci koji vas pozivaju telefonom, obièno u najnezgodnije vreme, kako bi pokušali da vam prodaju neku robu ili uslugu. Na primer prikljuèak za kablovsku televiziju, krstarenje po havajskim ostrvima ili nove prozore za kuæu. Mnogi se žale, ali telemarketari tvrde da prave dobar posao i ne odustaju od te vrste nudjenja usluga. To je otišlo tako daleko da su neke države uvele restrikcije, koje su umanjile, ali ne i sasvim ukinule neželjene telefonske pozive. Jedan bivši telemarketar sada je preokrenuo æurak i poèeo da prodaje uredjaje za automatsko blokiranje takvih poziva. Ta sprava, nazvana Phone Zap, ukljuèuje se izmedju telefona i prikljuèka na mrežu, i propušta samo one pozive èiji broj je ubaèen u njen telefonski imenik. Na svaki poziv sa nepoznatog telefona Phone Zap emituje snimljenu poruku da je poziv nepoželjan uz zahtev da se pozvani broj izbriše sa spiska brojeva za pozivanje. Svi osim telemarketara mogu u trenutku poziva da biraju odredjeni broj kao lozinku i zaobidju poruku. Kada pozvana osoba podigne slušalicu i identifikuje pozivaèa njegov broj ulazi u memoriju Phone Zap-a koji buduæe pozive sa tog telefona prosledjuje direktno, bez biranja lozinke. Pomenuti uredjaj košta oko 60 dolara, a do sada je prodato više od 5 hiljada komada.

XS
SM
MD
LG