Linkovi

Kritièka knjiga o predsedniku - 2003-01-15


Verovatno nikada niste èuli za Dejvida Frama, ali ste verovatno èuli neke od njegovih pasusa jer je radio kao tekstopisac za predsednika Buša. Medju najèuvenijim Framovim frazama je ona o Iraku, Iranu i Severnoj Koreji iz predsednikovog prošlogodišnjeg obraæanja Kongresu o stanju Unije.

”Države poput njih i njihovih teroristièkih saveznika èine ”osovinu zla“, koja se naoružava i preti miru u svetu. Ovi režimi razvijaju oružje masovnog uništavanja i zbog toga predstavljaju ozbiljnu i rastuæu opasnost.“

Dejvid Fram postao je opšte poznat po takozvanom govoru o Osovini zla. Sada je napisao knjigu o svom kratkotrajnom poslu u Beloj kuæi koju je naslovio ”Pravi èovek - iznenadjujuæi predsednièki mandat Džordža Buša“. Fram kaže da je poštovalac sadašnjeg amerièkog predsednika, ali, iako u svojoj knjizi uglavnom lepo govori o Bušu, navodi i neke kritike. Na primer, Fram istièe da mada Džordž Buš odaje utisak osobe koja zna da naredjuje, on èesto pokazuje znake nestrpljenja i kako sam autor kaže ”intelektualne nezainteresovanosti“.

”On odlièno shvata ko je i šta je, i zna šta su mu prednosti, a šta mane. Džordž Buš je otresita liènost i osoba koja zna šta želi i ne boji se odluka. Isto tako istina je da ne bi dobro prošao na kvizu. Èinjenice i brojke ne pamti dobro.“

Dejvid Fram kaže da je Bušova administracija imala težak start zbog izbornog spora 2000., ali da su teroristièki napadi 11. septembra preobrazili predsednika u pravog nacionalnog vodju.

”Izgledalo je da Buš nije pravi èovek na pravom mestu. Medjutim, posle 11. septembra, odjednom je sve došlo na svoje mesto. Osobine koje odražavaju Buša, vrline i jake strane za koje zemlja, po mom mišljenju, kao da nije bila zainteresovana pre 11. septembra, odjednom su poèele da budu bitne. Postalo je zaista vrlo bitno da je predsednik snažna liènost.“

Fram kaže da predsednik nije uvek zainteresovan ili verziran u detalje politièke scene. Ali on smatra da je maštovitiji, tvrdji i hrabriji nego što mu to kritièari priznaju.

”Kada sam došao do tog finalnog razmatranja šta su mu prednosti a šta mane, moja ocena je veoma pozitivna. Mislim da je on uspešan predsednik. Treba ga posmatrati u celini, sa vrlinama i porocima.“

Kerlin Bauman, politièki ekspert u Amerièkom enterprajz institutu u Vašingtonu, kaže da Framova knjiga o Džordžu Bušu nudi neke vredne podatke.

”Dejvid Fram kaže za Džordža Buša da je nestrpljiv, èesto lišen radoznalosti, pristojan, iskren i hrabar èovek; da je politièar konzervativnog instinkta, ali ne konzervativnih principa. On nam kaže da Buš uopšteno govoreæi zna u šta veruje, i u šta ne veruje. Ali, prema Framovim reèima, niko ne može biti siguran gde je poslednje Bušovo ideološko uporište.“

Knjiga Dejvida Frama privlaèi veliku pažnju pošto su Bušovi saradnici više nego škrti na reèima o onome šta se dešava u Beloj kuæi. Framova otvorena ocena predsednikovih prednosti i slabosti obezbedjuje svež materijal kako za Bušove pristalice, tako i za protivnike.

XS
SM
MD
LG