Linkovi

Na redu je štampanje gotovih proizvoda - 2003-01-13


Prošle godine govorili smo o štampaèima koji od teène plastike štampaju trodimenzionalne objekte. Ali u tehnologiji 21. veka prošla godina je davna prošlost. Nauènici na Univerzitetu države Kalifornije pokušavaju sada da konstruišu uredjaj za štampanje gotovih proizvoda. Umesto izrade posebnog kuæišta koje zatim ruèno treba ispuniti elektronskim kolima i drugim komponentama, specijalna mašina bi takoreæi štampala èitav uredjaj, zajedno sa kutijom. Istraživaèi predvidjaju da bi na taj naèin mogli da se izradjuju na primer radio-prijemnici, daljinski upravljaèi za televizore, mobilni telefoni ili deèije elektronske igraèke. Ovakvi štampaèi razvijeni su na osnovu uredjaja koji od specijalnih polimera štampaju trodimenzionalne objekte, najèešæe modele predmeta koji su još u fazi projektovanja. Ali ti štampaèi su postali toliko usavršeni da je sada moguæe štampati veoma fine detalje, pa èak i pokretne delove. Istraživaèki tim na Berkliju veæ je rešio problem kako da štampa i elektronske komponente, kao što su tranzistori, otpornici, kondenzatori, induktiviteti i svi ostali delovi. Medjutim, ono što najviše zanima nauènike je moguænost štampanja pokretnih delova. Takozvani elektroaktivni polimeri reaguju promenom dimenzija kada se izlože elektriènoj struji. Na taj naèin moguæe je proizvoditi minijaturne ”mišiæe“ od kojih mogu da se prave razne siæušne mašine, odnosno robote. Ta tehnologija je još uvek par godina ispred nas, ali manje komplikovani štampani uredjaji kao što su igraèke ili radio prijemnici mogli bi da se pojave na tržištu veoma brzo.

XS
SM
MD
LG