Linkovi

Bob Hend o rezoluciji o nezavisnosti Kosova - 2003-01-13


Slièna neobavezujuæa rezolucija usvojena je u junu prošle godine. Sponzori su bili republikanac Henri Hajd i demokrata Tom Lantos, tadašnji predsedavajuæi Odbora za spoljnopolitièke odnose u Predstavnièkom domu Kongresa. On je i ovog puta bio jedan od sponzora rezolucija o Kosovu, dok mu se u ime republikanaca pridružio Henri Hajd, novi predsedavajuæi pomenutog odbora. Takvih rezolucija, koje Kongresu u toku zasedanja prima i usvaja ima na desetine, kaže Robert Hand:

“Kongres usvaja veliki broj takvih rezolucija, i one uglavnom izražavaju mišljenje Predstavnièkog doma o nekom spoljno-politièkom pitanju. Ovaj se dokument odnosi na status Kosova nakon izgradnje i -- kako se navodi -- nakon konsolidovanja tamošnje demokratske samouprave. Takva rezolucija, èak i u sluèaju da bude usvojena, neæe imati nikakvih opipljivih posledica, veæ jedino izražava mišljenje Kapitol hila o tom konkretnom spoljnopolitièkom problemu”.

U Kongresu nije mali broj èlanova koji su nezadovoljni sadašnjim stanjem na Kosovu, te nije sasvim izvesno da æe rezolucija uopšte biti usvojena, smatra Robert Hend:

“Verovatno ima onih koji bi podržali takvu rezoluciju, ali ima i onih koji se sa njom ne bi složili, posebno zbog nerešenih problema u domenu zaštite ljudskih prava srpske i drugih manjina na Kosovu.”

Buduæi status Kosova mnogo više zavisi od daljeg razvoja na samom Kosovu, nego od kongresnih rezolucija istièe Hend:

“Spremnost Sjedinjenih Država da otpoène proces rešavanja pitanja Kosova zavisi od uspešnosti izgradnje demokratije na Kosovu. Mala je verovatnoæa da æe predložena rezolucija uživati znaèajniju podršku ako se nastave sadašnji problemi u pogledu razvoja demokratije i stanja ljudskih prava. Rešavanje buduæeg statusa Kosova nije u rukama Kongresa, veæ u velikoj meri zavisi od stava i politike same amerièke vlade. Mislim da je Državni sekretarijat, odnosno administracija predsednika Buša jasno predoèila da pre nego što doðe na red rešavanje konaènog statusa, Kosovo mora da ostvari pomenute ciljeve.”

Drugim reèima nezavisnost se ne stièe ni preko noæi ni bez zasluga - kaže, Robert Hand.

XS
SM
MD
LG