Linkovi

Izabran novi Savet ministara BiH - 2003-01-13


Okosnicu nove bih vlade èine predstavnici SDA, HDZ-a, SDS-a, PDP-a i Stranke za BiH.

Za ministra inostranih poslova i zamjenika predsjedavajuæeg Savjeta ministara, predsjedavajuæi Savjeta ministara Adnan Terziæ je imenovao Mladena Ivaniæa, za ministra bezbjednosti Barišu Èolaka, a za ministra spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Milu GadŸiæa.

Mjesto ministra finansija i trezora Terziæ je povjerio LJerki Matiæ, mjesto ministra komunikacija i saobraæaja Branku Dokiæu, ministra civilnih poslova Safetu aliloviæu, ministra ljudskih prava i izbjeglica Mirsadu Kebi, dok æe ministar pravde i njegov zamjenik biti imenovani naknadno, jer iz OHR-a još nije stigla suglasnost za kandidata kojeg je na tu funkciju predložio SDS.

Govoreæi o sjednici Predstavnièkog doma Parlamentarne skupštine BiH i potvrdi novog saziva Savjeta ministara BiH, predsjednik Socijalistièke partije Petar Ðokiæ kazao je da Socijalisti ne podržavaju novu bih vladu, jer se u njemu nalaze predstavnici nacionalistièkih stranaka.

«Mi u partiji procjenjujemo da je to loše rješenje, da je to opcija koja u BiH ponovo oživljava nacionalizme i mislimo da je to poraz brojnih politièkih nastojanja, pogotovo meðunarodnih predstavnika da se neutrališe utjecaj nacionalnih partija na politièki život BiH», kazao je Ðokiæ.

On je ocijenio da "ovakva vlast neæe moæi dugo da funkcioniše, a ukoliko i budu funkcionisala to æe biti na štetu graðana BiH".

A kada je u pitanju suðenje licima optuženim da su poèinila ratne zloèine u narednim danima od predstavnika Haškog tribunala i OHR-a moga bi stiæi odgovor hoæe li se u narednom periodu tim licima suditi u BiH .

Portparol Haškog tribunala u BiH Refik Hodžiæ izjavio je pred poèetak konferencije koja je danas poèela u Sarajevu kazao je da u Sarajevu neæe biti osnovan nikakav mini Hag.

Na konferenciji æe se razmotriti uslovi za formiranje jednog sudskog vijeæa koje ima za cilj da pomogne bih pravosuðu u procesuiranju ratnih zloèina.

Na konferenciju nisu pozvani domaæi politièari ni sudije, zbog èega je pravni savjetnik premijera RS za odnose sa Tribunalom Siniša Ðorðeviæ ocjenio je da je ova konferencija uvod u odluku visokog predstavnika da nametne odluku o formiranju vijeæa pri sudu BiH koje bi se bavilo procesuiranjem osumnjièenih

XS
SM
MD
LG