Linkovi

Hekovanje automobilskih motora - 2003-01-10


U doba ”fiæa“ i ”spaèeka“ motori automobila su se pojaèavali tako što bi se u njih ugradjivale komponente za poveæavanje kompresije, bolje usisavanje vazduha, bogatiju smešu, bolje izbacivanje izduvnih gasova i druga poboljšanja... Današnji klinci to rade uz pomoæ kompjutera. Prvi putnièki automobili sa mikroprocesorima pojavili su se kasnih sedamdesetih godina, a danas skoro da nema automobila koji nema mikroprocesor za kontrolu parametara od kojih zavisi snaga motora. Kao svaki drugi kompjuter, ti mikroprocesori imaju fabrièki upisan program, koji - ako znate kako - može da se menja. Svaki današnji automobil opremljen je spoljnim prikljuèkom za radionièki kompjuter, preko koga mehanièar može da proverava i podešava parametre. Entuzijasti su brzo provalili kako da udju u te programe i menjaju parametre kako bi iz svojih motora izvukli što veæu snagu - naravno, na uštrb potrošnje goriva ili stepena zagadjivanja vazduha. Ubrzo zatim, na tržištu su se pojavili specijalni adapteri koji mogu da èitaju i menjaju ono što mikroprocesor zna. Jedan od najpopularnijih automobila za hekovanje je Hondin model ”Civic,“ iz èijeg motora samo podešavanjem mikroprocesora hekeri izvlaèe èak dvadesetak konjskih snaga više - što je osetno poveæanje. Ako imate leptop ili èak džepni - takozvani palmtop kompjuter - uz pomoæ ovakvog adaptera i vi biste mogli da podešavate motor svog automobila. Više pojedinosti možete da saznate na internet sajtu www.autotap.com

XS
SM
MD
LG