Linkovi

Nadziranje stranih studenata u SAD - 2003-01-10


Preko 1400 stranih studenata studira na Amerièkom univerzitetu u Vašingtonu. Direktorka medjunarodnog studentskog servisa Amerièkog univerziteta Fanta Av ukazuje da sakupljanje podataka o stranim studentima nije ništa novo.

“Ono što se stvarno promenilo jeste da univerziteti više ne èekaju da Služba za imigraciju i naturalizaciju zatraži od njih informacije o stranim studentima. Sada se zahteva da univerziteti dostave te informacije svakog semestra. “

Fanta Av istièe da Amerièki univerzitet oduvek ima razne pismene podatke o stranim studentima rasute po fakultetima. No, da bi se ispunili zahtevi novog Informativnog sistema o studentima i razmeni posetilaca, skraæeno SEVIS, Amerièki univerzitet je sakupio sve te informacije na jednom centralizovanom mestu i -prema reèima Fante Av- pruža SEVIS-u jednu važnu informaciju.

”Kritièna informacija potrebna Službi za naturalizaciju i imigraciju glasi -da li je student upisan ili nije ? Da bi student bio upisan mora se registrovati i proæi kroz naš registracioni sistem.“

Strani studenti na Amerièkom univezitetu priznaju da su prvobitno bili uplašeni. Tajlandjanka Monsièa Pulsavat je postdiplomac na odseku za psihologiju.

“ Lièno smatram da kao strani studenti unapred znamo da moramo ispuniti neke propise. Reè “nadzor“ ponekad zastrašuje, ali , ustvari, univeržitet samo pripremi informacije i uèini ih dostupnim Službi za imigraciju i naturalizaciju.“

Postdiplomski student ekonomije Kinez Dzun Ju ukazuje da lièno nije zabrinut jer nema šta da krije. No, prema njegovim reèima, novi sistem nadzora ipak izaziva izvesnu zabrinutost.

“ Nas kao studente zabrinjava pitanje da li se novi sistem ispravno koristi i da li se poštuje naša privatnost . Strani studenti su takodje svesni da se sa njima postupa drugaèije nego sa amerièkim sudentima. Samo strani studenti se podvrgavaju nadzoru putem tog štema“

SEVIS je operativan od 1.ovog meseca, ali æe poèeti rad po isteku krajnjeg roka, 30. ovog meseca. Jedan od šefova Službe za imigraciju i naturalizaciju Kristofer Bentli navodi da je ta služba odobrila aplikacije preko 1700 institucija, ukljuèujuæi univerzitete, javne i privatne srednje škole i struène škole. Aplikacije je podnelo skoro 3200 drugih obrazovnih institucija. Prema Bentlijevim reèima, kazna za nepridržavanje je jasna: amerièke obrazovne institucije koje se ne ukljuèe u SEVIS neæe dobiti vize za strane studente.

XS
SM
MD
LG