Linkovi

Pregovara se o izruèenju Milutinoviæa - 2003-01-09


Pregovori o odlasku Milutinoviæa u Haški tribunal nastavljeni su, a završetak tog procesa trebalo bi oèekivati u narednih par dana. Pomoænik saveznog ministra pravde Nebojša Šarkiæ izjavio je da se rasplet oèekuje u narednih dan–dva, ali je odbio da saopšti detalje u preovorima i naglasio da je proces u završnoj fazi, bez obzira da li æe to biti dobrovoljan odlazak ili ne.

Šarkiæ je rekao da æe Milutinoviæev odlazak u Hag u sluèaju pozitivnog ishoda pregovora, odnosno dobrovoljne predaje, biti brži nego što predviða procedura izruèenja na osnovu Zakona o saradnji sa Haškim sudom i da tada nema potrebe da o tome odluèuje srpska Vlada.

Inaèe, potpredsednik Vlade Srbije Žarko Koraæ izjavio je da æe Vlada iduæe nedelje raspravljati o zahtevu beogradskog Okružnog suda da se izjasni o pokretanju postupka za izruèenje Milutinoviæa Haškom tribunalu, a šef Istražnog odeljenja Okružnog suda u Beogradu Branislav Todiæ ponovio je da se èeka taj odgovor Vlade.

S druge strane, visoki funkcioner Graðanskog saveza Srbije Dragor Hiber izjavio je da se uopšte ne postavlja pitanje da li Milutinoviæ treba da ode u Haški tribunal, veæ da je samo potrebno sprovesti Zakon o saradnji sa tim sudom, koji podrazumeva izruèenje optuženih za ratne zloèine.

U medjuvremenu, kopredsedavajuæi ustavne komisije Dragoljub Miæunoviæ zakazao je za sutra novu sednicu na kojoj æe Komisija razmotriti Nacrt zakona o sprovoðenju Ustavne povelje državne zajednice Srbije i Crne Gore i dogovoriti rad na utvrðivanju Nacrta povelje o ljudskim i manjinskim pravima i osnovnim slobodama.

Biæe to sednica od koje svi oèekuju da privede kraju višemeseèni posao izrade ustavnih dokumenata buduæe državne zajednice, a prethodi æe joj sastanak kopredsedavajuæih Ustavne komisije i Ustavne potkomisije. Væina uèesnika pisanja Ustavne povelje i zakona o njenom sprovoðenju izrazila je uverenje da æe taj zakon sutra konaèno biti usaglašen kako bi Povelja mogla da bude prosleðena parlamentima na usvajanje poèetkom sledeæe nedelje. Ali, bilo je i suprotnih mišljenja, pa je zato funkcioner Graðanskog saveza Srbije i èlan Ustavne komisije Dragor Hiber apelovao da se pronaðe kompromis o tri sporna pitanja kako ne bi propustili još jedan voz za Savet Evrope i prilika za nastavak povratka u evropske integracije.

Za razliku od ostalih kopredsedavajuæih, Dragan Joèiæ iz Demokratske stranke Srbije imao je još juèe ozbiljne rezerve da zakon o sprovoðenju Ustavne povelje može sutra biti usaglašen.

Joèiæ inaèe smatra da su i dalje aktuelna tri kljuèna pitanja – podela imovine, izbor poslanika i status Narodne banke Jugoslavije. Što se tièe Narodne banke Jugoslavije i njene tranzicije u Narodnu banku Srbije funkcioner Graðanskog saveza Srbije Dragor Hiber izjavio je na konferenciji za novinare da zakon o centralnoj banci Srbije treba da usvoji republièki parlament.

XS
SM
MD
LG