Linkovi

Nove amerièke snage možda kreæu ka Iraku - 2003-01-09


Visoki funkcioneri Pentagona ne iznose mnogo o planiranim pokretima trupa ka podruèju Persijskog zaliva, u išèekivanju moguæeg novog rata sa Irakom. Ali jedan od njih je sada dao nesumnjiv nagoveštaj da bi ukupan broj snaga predvidjenih za moguæe uèešæe u konfliktu zaista mogao da dostigne 250 hiljada vojnika, kako su ranije izjavljivali neki izvori u Pentagonu. General Džejms Džouns, komandant marinskih snaga koji uskoro odlazi sa tog položaja, rekao je da oèekuje da æe 65 do 75 hiljada pripadnika samo njegovog roda vojske biti upuæeno u to podruèje.

”To bi bilo negde oko 65 do 75 hiljada marinaca, ako baš hoæete da govorimo o brojkama. To bi otprilike bio naš prilog.“

Ovo je manje od 90 hiljada marinaca koliko ih je razmešteno u ratu 1991. godine, u kome je uèestvovalo ukupno oko pola miliona amerièkih vojnika. Ipak, to je skoro polovina aktivnih pripadnika marinaca. General Džouns je te brojke izneo u odgovornu na novinarsko pitanje. Funkcioneri marinskih snaga istièu da njegova izjava ne znaèi da su desetine hiljada marinaca veæ primile zvanièno naredjenje za odlazak u Persijski zaliv. Zvaniènici Pentagona kažu da je sekretar za odbranu Donald Ramsfeld za sada potpisao samo naredjenja za slanje dodatnih 25 hiljada vojnika, kao pojaèanje za 60 hiljada koji su veæ u regionu. Ti vojnici su pripadnici svih rodova oružanih snaga - kopnene vojske, mornarice, vazduhoplovstva i marinaca. U Kuvajtu se veæ nalazi oko hiljadu marinaca. Zvaniènici priznaju da je hiljadama vojnika izdato naredjenje da se pripreme za moguæi pokret ka Persijskom zalivu. Medju njima su i na desetine jedinica sastavljenih od rezervista. Funkcioneri kažu da bi rezervisti mogli da budu poslati ka Zalivu, ali da bi mogli biti angažovani u Evropi ili u samim Sjedinjenim Državama, kako bi zamenili vojnike iz redovnog sastava koji bi bili poslati na Bliski istok. Sve u svemu, funkcioneri Pentagona priznaju da je broj vojnika obuhvaæenih nagomilavanjem snaga još uvek maglovit. Ali oni kažu da je to namerno, ne samo zbog bezbednosti veæ i zato da bi se amerièke pripreme saikrile od iraèkog lidera Sadama Huseina.

XS
SM
MD
LG