Linkovi

Francuska najavljuje uèešæe u sukobu sa Irakom - 2003-01-07


U novogodišnjoj poruci francuskim oružanim snagama, Širak je rekao da Francuska mora da vodi raèuna da Irak postupa u skladu sa rezolucijom Saveta bezbednosti broj 1441, kojom se od te zemlje zahteva da saradjuje sa vojnim inspektorima Ujedinjenih nacija. Širak je upozorio francuske oružane snage da bi mogla da se otvore nova ratna poprišta i ukazao da Francuska mora biti spremna za svaku eventualnost.

Analitièari tumaèe Širakovu izjavu kao deo kampanje da se francuska javnost pripremi za moguænost vojne akcije. Francuski predsednik je rekao da želi da francuska skupština održi jos jednu debatu o iraèkom pitanju. Medjutim, francuski predsednik je na skupu ambasadora u Parizu rekao da æe Francuska razmotriti moguænost ulaska u rat kao poslednju opciju i to samo uz eksplicitnu odluku Saveta bezbednosti, zasnovanu na izveštaju vojnih inspektora Ujedinjenih nacija.

Francuska nikada nije iskljuèivala moguænost da bi pod odredjenim uslovima mogla da uèestvuje u vojnoj koaliciji sa SAD i Britanijom. Nedavno su u medijima citirane izjave neimenovanih vladinih funkcionera da je Francuska navodno spremna da podrži amerièku vojnu akciju.

XS
SM
MD
LG