Linkovi

Telefoniranje preko interneta sve popularnije - 2003-01-06


Kada je sredinom devedesetih godina postalo moguæe telefonirati preko interneta neki entuzijasti su predvidjali da æe klasièni telefoni uskoro biti izbaèeni iz upotrebe. To se još nije desilo, ali ne znaèi da neæe, jer ima znakova da se broj zainteresovanih neprestano širi. U poèetku, veze su bile marginalnog kvaliteta, sa dugim pauzama izmedju reèenica, ali stvari se neprestano poboljšavaju tako da je sada veza praktièno istog kvaliteta kao obièan telefon. Stoga nije èudno što neke velike firme koriste takve veze za razgovore unutar kompanije, a èesto i za pozive za inostranstvo. Prema jednom istraživanju, 40 odsto japanskih kompanija namerava da uskoro predje na telefoniranje putem interneta. Najveæa prednost je u tome što je razgovor skoro besplatan jer se troškovi za sada svode na cenu koju plaæate da biste koristili internet. Za ovu pogodnost morate da imate brzi prikljuèak na internet, tonsku karticu ugradjenu u svoj kompjuter, par slušalica i obièan mikrofon. Osim toga, treba da sa sajta neke od kompanija koje omoguæuju ovakve telefonske pozive skinete besplatni softver za telefoniranje. Druga strana ne mora da ima èak ni kompjuter, jer prima poziv preko svog telefona. Ako imate brzi prikljuèak na internet iskoristite to da razgovarate sa rodjacima i prijateljima na drugoj strani zemljine kugle. Jedna od kompanija koje nude besplatni softver je Free World Dialup. Njihova internet adresa je www.freeworldialup.com

XS
SM
MD
LG