Linkovi

Irak poziva Arape da se ugledaju na Severnu Koreju - 2003-01-01


Vojni inspektori UN danas su posetili najmanje tri objekta, ukljuèujuæi i centar za nadzor razvoja i proizvodnje municije. U nastojanju da svoju misiju uèine efikasnijom, kako navode izvori u UN, inspektori æe uskoro poèeti da koriste helikoptere za obavljanje svojih zadataka. Inspektori æe, takodje, u subotu uspostaviti lokalnu bazu na severu Iraka, u gradu Mosul, kao bi efikasnije vršili inspekcije u tom delu zemlje.

U meðuvremenu, Bagdad je zapoèeo novu godinu pozivom arapskim zemljama da slede primer Severne Koreje u suprotstavljanju Sjedinjenim Amerièkim Državama. Iraèki dnevnik ”Babel“, na èijem èelu je sin Sadama Huseina, Udaj, istièe da bi Arapi trebalo da slede primer Severne Koreje, koja je prošlog meseca obnovila svoj nuklearni program i da bi trebalo da zbiju redove kako bi spreèili napad na Irak. Uprkos razlikama u vojnim potencijalima izmedju Vašingtona i Pjongjanga, list navodi da ”Severna Koreja ima pravo da poseduje tehnologiju koju su SAD upotrebile u Drugom svetskom ratu“. List je takodje optužio SAD da koriste svoj nuklearni arsenal da bi zastrašivale svet.

Juèe je amerièki predsednik Džordž Buš izrazio nadu da æe krize sa Irakom i Severnom Korejom moæi da budu razrešene mirnim putem, ali je upozorio Bagdad da æe se suoèiti sa vojnom akcijom ukoliko ne bude u potpunosti saradjivao sa inspektorima UN. Vašington smatra da je Irak dostavio Ujedinjenim Nacijama nepotpunu deklaraciju o oružju i veruje da Bagdad nastavlja da krije zabranjeno oružje. Izvori UN navode da su do sada inspekcije u Iraku tekle glatko, ali su se iraèki funkcioneri proteklih dana žalili na ponašanje inspektora. Iraèka vlada je pozvala u posetu glavnog inspektora UN Hansa Bliksa, kako bi procenio saradnju Iraka sa struènjacima UN pre nego što oni dostave svoj zvanièni izveštaj Savetu bezbednosti krajem meseca.

XS
SM
MD
LG