Linkovi

Nemaèka nova ”Mag-Lev“ tehnologija rešava problem pruga u Kini - 2002-12-31


Na inauguralnoj sveèanosti, kineski premijer Zu Rongði i nemaèki kancelar Gerhard Šreder zadovoljno su se smeškali dok su se vozili prvim šangajskim vozom ”Mag - Lev“, proizvedenim u Nemaèkoj. Premijer Rongði se našalio da nije kupio polisu osiguranja pre nego što je ušao u novi voz, ali je bio prilièno ozbiljan o buduænosti te nove vrste transporta.

Premijer je izrazio uverenje da æe tehnologija ”Mag Lev“ imati veliku buduænost u Kini. Novi sistem sada povezuje novi poslovni centar u Šangaju sa novim gradskim aerodromom, smanjujuæi vreme putovanja sa 45 na svega sedam minuta.

”Mag - Lev“ koristi snažne elektromagnete koji održavaju voz u lebdenju iznad zemlje i guraju ga napred. Osloboðen trenja i klaparanja klasiènih šina, ”Mag - Lev“ je u moguænosti da razvija daleko veæu brzinu od uobièajene - više od 400 kilometara na èas.

Kineski ministar železnice Fu Zihuan je izjavio da bi ”Mag-Lev“ tehnologija mogla biti primenjena u projektu ”superbrze“ pruge koja æe povezati Peking i Šangaj, ili u nadmetanju za povezivanje Hong Konga sa aktivnim gradovima u južnoj Kini. Na projekat bi se utrošilo 12 milijardi dolara. Ministar Fu kaže da æe iskustvo sa projektom šangajskog voza igrati ulogu u odluèivanju koja æe tehnologija biti korišæena u buduæim projektima za izgradnju pruga.

Francuske i japanske kompanije su niz godina koristile vozove velikih brzina kovencionalnog tipa i saznaje se da su zainteresovane za saobraæajne projekte sliène onima preduzetim u Kini. Nemaèka je najveæi kineski partner iz Evrope i dobijanje tako velikog projekta æe pomoæi njenoj oslabljenoj privredi i pojaèati njenu reputaciju u ostvarivanju inovativnih projekata.

XS
SM
MD
LG