Linkovi

Kofi Anan: ”Za UN Arafat je voða Palestinaca“ - 2002-12-31


Kofi Anan je rekao da se ispektori UN nalaze u Iraku da bi pronašli zabranjeno oružje ili programe proizvodnje naoružanja koje bi Irak mogao imati. On je potvrdio izraelskom Armisjkom radiju da se složio da bi inspektori trebalo da podnesu izveštaj Savet bezbednosti o svom nalazu 27. januara. Zato, kako je rekao, sada nema osnove za dalju akciju, s obzirom da Irak saraðuje sa inspektorima.

”Irak saraðuje i inspektori mogu da rade neometano. Zato, ja za sada ne vidim argument za vojnu akciju, smatra Anan

Anan je rekao da bi inspektorima trebalo dozvoliti da obave svoj posao pre preduzimanja daljih akcija. On je takoðe rekao da se nada da æe kriza biti rešena miroljubivo.

Amerièki predsednik Džordž Buš je zapretio napadom na Irak ako ne saopšti istinu o posedovanju i planovima za proizvodnju oružja za masovno uništavanje. Vašington je izrazio nezadovoljstvo sa iraèkim otkrivanjem. Irak nastavlja da odbacuje da poseduje zabranjeno oružje, dok SAD govore da imaju suprotne dokaze.

Anan je takoðe rekao da ukoliko bude rata protiv Iraka, predvoðenog SAD, Bagdad neæe imati pravo da napadne Izrael.

”Nadam se da Irak neæe napasti Izrael. To je prošlog puta bila velika greška i ja razumem zašto æe Izrael želeti da se zaštiti i priprma svoje graðane... ali, stvarno, ne vidim nikakav pravni osnov da napadnu zemlju koja nije uèesnik u konfliktu, rekao je Kofi Anan.

Tokom Zalivskog rata 1991. godine, Irak je lansirao desetine ”SKAD“ raketa prema Izraelu. Postoji zabrinutost da bi u sluèaju novog rata, Irak mogao ponovo da gaða Izrael - ovog puta uz upotrebu hemijskog ili biološkog oružja.

Generalni sekretar UN je takoðe rekao da se nada da æe u dolazeæoj godini biti uèinjeni dodatni napori za rešenje dugotrajnog izraelsko - palestinskog sukoba.

”Nadam se da æe, kako ulazimo u 2003. godinu, biti ponovo pojaèani napori za rad sa svim stranama da bi se pronašlo rešenje. I nadam se da æe u tom smislu, obe strane biti sdpremne da energièno rade sa meðunarodnom zajednicom na rešavanju tog dugotrajnog problema, nada se generalni sekretar svetske organizacije.

Anan je rekao da zna za izraelski stav da Tel Aviv neæe da radi sa palestinskim voðom jaserom Arafatom jer ga okrivljuje da nije uèinio dovoljno da zaustavi teroristièke napade na Izraelce.

”Dok god je predsedavajuæi Arafat zainteresovan, on je jedini izabrani voða Plaestinaca. Sve dok ne izaberu nove voðe, za nas u Ujedinjenim Nacijama - on je voða, izrièit je Anan.

On je rekao da je na Arafata izvršen strahovit pritisak da zaustavi nasilje. Generalni sekretar svetske organizacije je ponovio osudu samoubilaèkih bombaških napada i taktiku terora. On je takoðe ponovio poziv Izraelu da bude pažljiv u odgovaranju na nasilje tako da ne ugrožava nevine civile i osigura da, kao okupaciona sila, se zaštite ljudska prava civilnog stanovništva u skladu sa zakonom.

XS
SM
MD
LG