Linkovi

Usvajanje ustavne povelje oèekuje se u ponedeljak - 2002-12-25


Èlanovi ustavne potkomisije usvojili su tekst zakona o sprovodjenju ustavne povelje, ali bez odredbe o podjeli imovine SRJ i naèinu predstavljanje buduæe zajednice Srbije i Crne Gore u medjunarodnim finansijskim institucijama. Kako je nakon sjednice saopštio predsjedavajuci sjednice Zoran Žižiæ, do rasprave o podjeli imovine se nije ni stiglo, a o predstavljanju buduæe zajednice u medjunarodnim finansijskim institucijama su se usaglasili eksperti, pa se narednih dana oèekuje i politièka odluka o tome.

”Eksperti su se usaglasili oko toga da poslove fiskalnog agenta prema MMF-u obavlja NB Srbije uz saglasnost NB Crne Gore. Medjutim, to pitanje nije prihvaæeno na potkomisiji, jer ono èeka politièku provjeru i uopšte naše stavove na potkomisiji. Eksperti su se usaglasili da kada se radi o ostalim poslovima, fiskalni agent je ministarstvo za ekonomske odnose sa inostranstvom. Što se, pak, tièe depozitara, depozitari su NB Srbije i Centralna banka Crne Gore,“ rekao je Žižiæ.

Miodrag Vukoviæ, èlan crnogorske delegacije, ovakvo rješenje je oznaèio pozitivnim:

“Dato je rješenje koje apsolutno zadovoljava veæinski dio crnogorske delegacije i veæinski dio srpske delegacije. Politièke konsultacije treba da se izvrše zato što kolege iz saveznog parlamenta još nisu sigurni da je to dobro rješenje.”

Potkomisija se dogovorila i koje æe savezne organe preuzeti Srbija, a koji æe savezni organi prestati sa radom, kao i koji æe nastaviti da obavljaju poslove dok savjet ministara nove zajednice ne donese nova rješenja. Svi rokovi nove zajednice poèinju od momenta usvajanja ustavne povelje, a svi organi nove državne zajednice biæe konstituisani u roku od 30 dana od dana usvajanja ustavne povelje. Nakon dvije godine biæe održani neposredni izbori za parlament zajednice.

Zoran Žižiæ i Miodrag Vukoviæ dali su protivrjeène izjave o tome da li nova zajednica predstavlja kontinuitet sa SRJ. Nova sjednica potkomisije biæe održana u subotu u Beogradu, kada bi trebalo da se razjasne i ostala pitanja. U nedjelju æe zasjedati ustavna komisija, dok bi, prema projekciji uèesnika u procesu, ustavna povelja i zakon o njenom sprovodjenju u ponedjeljak bili usvojeni u sva tri parlamenta.

XS
SM
MD
LG