Linkovi

Britanska inicijativa za razrešenje bliskoistoènog èvora - 2002-12-25


Premijer Bler piše da bi dvodnevna konferencija, planirana za sredinu januara, mogla da doprinese tome da palestinske reforme budu efikasne i time unaprede borbu za mir. U svom napisu, u egipatskom državnom dnevniku al-Ahram, Bler je podvukao svoje uverenje da bi pokretanje reformi promovisalo plan za postizanje mira, èiji nacrt je izradio takozvani bliskoistoèni kvartet koji saèinjavaju Evropska unija, Rusija, Ujedinjene nacije i Sjedinjene Države. Bler je napisao da su jaèanje palestinske demokratije i obnavljanje gradjanskih i bezbednosnih institucija važni preduslovi za poèetak kretanja putem koji je kvartet zacrtao. Tim planom predvidjeno je osnivanje palestinske države pre kraja 2005. godine, a Toni Bler kaže da bi medjunarodna zajednica sada trebalo da podstièe moguænosti za njegovo uspešno sprovodjenje. Bler je dodao da je od palestinskog lidera Jasera Arafata tražio da na konferenciju u Londonu pošalje delegaciju koja bi se pridružila funkcionerima iz bliskoistoènog kvarteta, kao i delegacijama Egipta, Saudijske Arabije i Jordana.

XS
SM
MD
LG