Linkovi

Nerešena pitanja koèe pridruživanje EU - 2002-12-24


Pomoænik saveznog ministra spoljnih poslova Jelica Miniæ najavila je moguænost da pregovori sa Evropskom unijom o Sporazumu o asocijaciji i stabilizaciji poènu i budu zakljuèeni sledeæe godine ali i upozorila da se u meðunarodnim krugovima sve više ukazuje na problem saradnje Jugoslavije sa Haškim tribunalom. Na sastanku Odbora Veæa graðana Savezne skupštine za evropske integracije predsednik tog Veæa Dragoljub Miæunoviæ izrazio je uverenje da æe Ustavna povelja Srbije i Crne Gore uskoro biti usvojena i daæe to omoguæiti brži prijem Jugoslavije u Savet Evrope kao prvi znaèajniji korak u evropskoj integraciji.

Jedan od uslova za evropske integracije je i vladavina prava, a potpredsednik republièke Vlade Nebojša Èoviæ izrazio je zabrinutost zbog radikalizacije situacije u Srbiji i ocenio da se više ne sme tolerisati nepoštovanje zakona.

Zbog kontinuiteta u meðunarodnim odnosima državne zajednice Srbije i Crne Gore, Predsedništvo srpske vladajuæe koalicije ocenilo je da na pojedinim važnim funkcijama nove države treba da ostanju ljudi koji su i do sada radili taj posao.

Jedan beogradski dnevni list preneo je navodni stav neimenovanog izvora prema kojem Vojska Jugoslavije nije zadovoljna idejom da za ministra odbrane buduæe državne zajednice bude izabran sadašnji savezni ministar policije Zoran Živkoviæ i smatra da na to mesto treba da bude izabran struènjak sa bogatim iskustvom.

XS
SM
MD
LG