Linkovi

Deda Mrazovi mali pomagaèi - 2002-12-23


Lokalna pošta u mestu Severni Pol prošle godine je dobila 55 hiljada pisama koja su bila adresirana na Deda Mraza.

Ovih dana, u poštu je stiglo Severnog pola stiglo je desetak velikih kontejnera sa pismima dece iz celog sveta koja su Deda Mrazu poslala svoje novogodišnje želje. Na svako pismo posebno æe odgovarati dobrovoljci, medju kojima su i uèenici osnovne škole na Svernom polu.

Nastavnik Ed LaSage i uèenici šestog razreda danas su preskoèili èas iz prirode i društva, i to vreme proveli odgovarajuæi na pisma koja su deca poslala Deda Mrazu. LaSage kaže da su nastavnici prilagodili program nastave sezonskim aktivnostima.

Izmedju Dana zahvalnosti i Božiæa svekodnevno u školi neko negde odgovara ne ta pisma. Medjutim, sva deca ne mogu time svakodnevno da se bace, to bi ipak bilo previše za naše male patuljke.

Svake godine, oko 700 uèenika odgovori na hiljade pisama. Rekord su postavili 2000. godine kada su poslali 10 hiljada odgovora.

Dragi Deda Mraze, izaberi neke od ovih igraèaka sa spiska, ali možeš da izabereš samo njih osam...

Kao i veæina njenih drugara, 11-godišnja Joanne King uživa u ulozi patuljka, Deda Mrazovog pomoænika. Joanne kaže da je iz pisama koja pristižu Deda Marzu mnogo saznala o tome kako žive drugi ljudi.

Neka deca su zaista pohlepna, a neka su veoma siromašna...

Projekat odgovaranja na pisma za Deda Mraza zaèeo je nastavnik LaSage poèetkom 80-tih godina i to kao aktivnost za decu koja se nisu dobro slagala sa drugarima iz škole. Medjutim, projekat se razvijao, a LaSage danas kaže da su sva deca dobila nešto od njega.

Kao prvo, sve ovo ih uèi saoseæanju, drugim reèima, ovdašnja deca - kojima ježivot ovde priložièno dobar - uèe iztih pisama šta oseæaju i kroz šta prolaze druga deca. Pored toga usavršavaju jezik, zato što treba da taèno odgovore na pismo. Uz sve ovo, èine jedno lepo delo.

Uèenici imaju nekoliko klasiènih odgovora na pisma:

Obièno napišem ”Pokušaæu da pošaljem veæinu stvari koje si tražio. Sreæni praznici!“ ili nešto poput toga. A ja napišem ”Baš mi je drago da si mi pisao. Pokušaæu da ti pošaljem Spajdermena koga si tražio. Sve je lepo na Severnom polu. Hvala na pismu!“ ili ”Spremam se na dugaèak put, poèeo je da pada sneg...“

U pošti u mestu Severni pol na Aljasci u decembru takodje stigne i oko pola miliona pisama koja nisu adresirana na Deda Mraza, veæ na direktora pošte. Ljudi iz celog sveta žele da njihove novogodišnje èestitke imaju markicu iz Severnog pola.

XS
SM
MD
LG