Linkovi

Aktivnost inspektora UN u Iraku - 2002-12-23


Jedna fabrika, koja je postala poznata tokom Zalivskog rata bila je medju objektima koje su danas posetili inspektori UN. Fabrika proizvodi meko u prahu za ishranu odojèadi, a tokom 1991. se smatralo da proizvodi biološko oružje. Amerièki avioni su bombardovali taj kompleks i potpuno ga uništili, a iraèki zvaniènici su kasnije vodili strane izveštaèe u obilazak ruševine. Fabrika je, u meðuvremenu, ponovo podignuta. Drugi tim inspektora je ponovo posetio jedan od najveæih iraèkih industrijskih pogona, dok je treæa grupa inspektora, specijalizovana za hemijsko oružje, pregledala jedan veterinarski istraživaèki institut. Iraèki zvaniènici su danas potvrdili da æe Bagdad uskoro primiti dobrovoljce iz arapskih i evropskih zemalja, koji æe služiti kao ljudski štitovi u sluèaju vojnog napada, pod amerièkim voðstvom. Iraèki zvaniènici napominju da æe dobrovoljci dobiti hranu i smeštaj i da æe biti poslati na kljuène lokacije, kako bi odvraæali invazione snage od bombardovanja tih obejakta.

XS
SM
MD
LG