Linkovi

Godišnji pregled: demokrate u Predstavnièkom domu - 2002-12-20


7. januara demokrate u Predstavnièkom domu suoèiæe se sa nizom novih izazova, od kojih mnogi potièu od poraza koje su pretrpeli na novembarskim izborima. Nade da æe obnoviti kontrolu nad Predstavnièkim domom izjalovile su se, pa æe i osmu uzastopnu godinu ostati u majini. Medjutim, demokratski brod u Predstavnièkom domu dobio je novog kapetana - predstavnicu iz Kalifornije Nensi Pelosi - koja je obeæala da æe inicijative demokrata fokusirati na privredu i zdravstvenu zaštitu:

”Pred nama je ogroman zadatak. Ja nikada ne potcenjujem protivnika, ali ne bismo smeli ni da precenjujemo taj izazov. Možemo da pobedimo u ovoj godini. Uz vašu pomoæ u formulisanju politike ekonomskog rasta, ulaganja u obrazovanje i investicija koje bi podstakle privredu, biæemo uspešni.“

I zaista, posao sa kojim je Pelosijeva suoèena je gigantski. Politièki analitièari kažu da demokrate, ukoliko žele da preuzmu kontrolu nad Kongresom 2004. i istaknu snažnog kandidata na sledeæim predsednèkim izborima, moraju da obnove imidž stranke i pronadju nove naèine za pokretanje tradicionalnih demokratskih pitanja. Evo kako je to formulisao dugogodišnji kongresmen iz države Njujork, Èarls Rengel:

”Mi, demokrate, moramo da prigušimo neke svoje misli kako bismo imali poruku. Naš problem je u tome što nismo imali poruku. Moramo da se udružimo i da je pronadjemo.“

Jedna od najvažnijih liènosti u tom nastojanju, tokom iduæe godine, verovatno æe biti vodja demokrata u Predstavnièkom domu, predstavnik Mizurija, Rièard Gephard. Oèekuje se da æe on objaviti i poèetak svoje kampanje za nominaciju za predsednièke izbore i da æe je graditi na populistièkoj platformi, napadajuæi ono što on naziva ”neodgovornom republikanskom fiskalnom politikom.“

U izjavama koje je davao uoèi novembarskih izbora, Gephart je ovako prognozirao rad Kongresa pod kontrolom republikanaca i rekao da demokrate moraju da reaguju:

”Ako republikanci steknu kontrolu nad Kongresom, njihova platforma æe biti okrenuta specijalnim interesima, a ne potrebama stanovništva. Mi æemo formulisati svoju viziju amerièke buduænosti i nastaviti da se borimo za razumnu i odgovornu politiku, koja bi ponovo pokrenula privredu zarad radnih ljudi i njihovih porodica, širom Amerike.“

Demokrate sada pripremaju plan za politièke bitke, a u vrh svoje liste prioriteta stavljaju posustalu amerièku privredu. Poèetkom decembra, najvidjenije demokrate sastale su se sa Nensi Pelosi radi razrade strategije za poèetak zasedanja u januaru. Ali ta njihova nastojanja ometaju unutarpartijska rivalstva. Pelosijeva je suoèena sa negodovanjima nekih umerenih i konzervativnih demokrata, koji smatraju da se njihova gledišta nedovoljno uvažavaju. Kongresmen iz Teksasa, Martin Frost, usprotivio se izboru Nensi Pelosi za lidera demokrata u Predstavnièkom domu:

”Njena politika ide ulevo. Mislim da bi stranka, da bi bila uspešna, morala da se više obraæa najširim, umerenim slojevima u zemlji.“

Poèetkom 2003. još jedan, možda znaèajniji èinilac, koji bi mogao da potkopa obnavljanje imidža demokrata, biæe moguæa vojna akcija protiv Iraka. Analitièari kažu da bi to moglo da baci u senku sva nastojanja demokratskih zakonodavaca i moguæih predsednièkih kandidata, da poènu da stièu politièke poene protiv republikanaca, a naroèito protiv popularnog predsednika u vreme ratnog stanja.

XS
SM
MD
LG