Linkovi

SAD prete obustavom pomoæi RS - 2002-12-20


Ambasador Kliford Bond naglasio je da je amerièka pomoæ u BiH usmjerena na reforme i ljude koji uèestvuju u reformama:

”Naravno danas svi govore da su reformatori, ali ukoliko ne budemo imali prave reformatore u vladi, ukoliko bude izostala akcija i reforme, naravno da æe amerièka pomoæ, koja je usmjerena na reforme biti smanjena,“ podvukao je ambasador Bond.

Sa druge strane portparol Srpske demokratske stranke Dušan Stojièiæ smatra da prostor za saradnju izmeðu vlade Republike Srpske i Sjedinjenih AmerièkihDržava postoji ukoliko nova vlada, bez obzira na stranaèku pripadnost ministara, bude imala reformsku orijentaciju.

”Ja se nadam da æemo mi imati u danima koji slijede znakove realistiènog pristupa SAD BiH i RS i oèekujem da u buduæoj vladi RS uèestvuju ministri iz SDS-a i da ta vlada ima i saradnju sa SDA i onim meðunarodnim institucijama u kojima SAD imaju kljuèni utjecaj,“ kazao je Stojièiæ.

Od ostalih dogaðaja koji su obilježili današnji dan treba reæi da je Predsjedništvo BiH predložilo Adnana Terziæa, èlana Stranke demokratske akcije za buduæeg predsjedavajuæeg Savjeta ministara BiH.

O Terziæevom imenovanju dogovor je postignut izmeðu SDA i HDZ-a, novih koalicionih partnera u Federaciji BiH i zajednièkim institucijama BiH, a prema Stojièiæevim rijeèima podršku æe dobiti i od SDS-a:

”SDS æe podržati konstituisanje i izbor buduæeg Savjeta ministara BiH u mjeri u kojoj æe biti uvaženi i interesi i SDS, ali i interesi Republike Srpske u strukturi Savjeta ministara.“

XS
SM
MD
LG