Linkovi

Zataškavanja afere neæe biti - 2002-12-18


U razgovoru sa mandatarom nove vlade Milom Djukanoviæem Konradova je izrazila zabrinutost da æe dalja istraga zaobiæi visoko rangirane državne funkcionere, na šta joj je Djukanoviæ, kako je istakla na konferenciji za novinare, rekao da zataškavanja afere neæe biti i da æe istraga bit sprovedena do kraja. Djukanoviæ joj je obeæao da æe biti zagarantovana bezbjednost i zaštita žrtvi trafikinga, kao i da æe vlada uèiniti sve da se ona vrati u zemlju porijekla:

“Mandatar mi je saopštio da u istrazi oko ovog sluèaja neæe biti postedjeni ne samo trafikanti, odnosno sauèesnici u ovom procesu, vec takodje i korisnici usluga, pa makar se radilo i o vladinim zvanicnicima. Kada je rijeè o vladinim zvaniènicima, oni neæe, kazao mi je mandatar, zadržati mjesta koja su imali do sada, ako se dokaže da su umiješani”.

Konradova je dodala da æe onaj ko bude preuzeo Ministarstvo unutrašnjih poslova, pa i vlada uopšte, preuzeti odgovornost da ovaj sluèaj dovede do kraja. Ona je dodala da æe budno pratiti šta æe se u Crnoj Gori dešavati na planu borbe trgovine protiv ljudima, jer se u aktuelnoj aferi radi o specificnom sluèaju u koji su, moguæe, umiješani i visoki državni zvaniènici. Konradova je još rekla da je stekla utisak da je nenaimenovanje Andrije Joviceviæa za ministra unutrašnjih poslova usko povezano sa èinjenicom da je Joviceviæ, bez prethodnih konsultacija sa Djukanoviæem, izdao nalog za hapšenje osumnjièenih za trgovinu ljudima. Ranije danas, mandatar Milo Djukanoviæ je povodom spora sa koalicionim partnerom SDP-om oko sastava vlade, pa i ministra policije, rekao:

“Mandatar koji dobije to pravo da selektira vladu na bazi izbornih rezultata, treba da odluèi sa kojim æe timom raditi i da preuzme odgovornost za realizaciju programa sa takvim timom”.

Argument protiv nekoga od kandidata može biti ako je taj kandidat nedovoljno na konceptu državne politike koji je dobio podršku na izborima, ili ako ga nešto diskvalifikuje u pogledu moralnih standarda, rekao je Djukanoviæ.

XS
SM
MD
LG