Linkovi

Simpatije prema Biljani Plavšiæ - 2002-12-18


Premijer Srbije Zoran Ðiðiæ ocenio je da je Biljana Plavšiæ bila hrabra kada je pred Haškim tribunalom priznala da je za zloèine u Bosni i Hercegovini, za koje je optužena, sama odgovorna a ne njen narod. Siguran sam da ona svesno nije èinila ništa što bi bilo ugrožavanje neèijih liènih i graðanskih prava, ali da je prihvatila i uèestvovala u neèemu što je za posledicu imalo sradanje velikog broja ljudi, rekao je Ðinðiæ.

Srpski ministar pravde Vladan Batiæ pozdravio je istupanje Biljane Plavšiæ pred Haškim Sudom jer je ona priznavanjem sopstvene odgovornosti skinula kolektivnu krivicu sa srpskog naroda, a potpredsednik republièke Vlade Žarko Koraæ smatra da æe priznanje krivice Biljane Plavšiæ imati posledice i po suðenje Momèilu Krajišniku, Radovanu Karadžiæu i Ratku Mladiæu i veruje da æe Sud u Hagu, prilikom odmeravanja kazne, ceniti èinjenicu da je Plavšiæeva prihvatila odgovornost za èitav niz dela koja su se dogodila tokom rata u Bosni i Hercegovini. Predsednik Nacionalnog komiteta za saradnju sa Haškim tribunalom i šef jugoslovenske diplomatije Goran Svilanoviæ izjavio je da naša zemlja mora da saraðuje sa tim sudom jer samo tako može biti primljena u Evropu. Savezna vlada, kaže Svilanoviæ, dala je odreðenom broju haških optuženika garantije.

XS
SM
MD
LG