Linkovi

Zabrinutost za prava amerièkih imigranata - 2002-12-18


Ova organizacija - Njujorška koalicija za imigraciju izražava bojazan da bi integracija Službe za imigraciju i naturalizacaju u Sekretarijat za unutašnju bezbednost mogla da ugrozi istorijsku misiju te agencije amerièke vlade. U skladu sa nedavno usvojenim zakonom o unutrašnjoj bezbednosti, 34.000 službenika i funkcija Službe za imigraciju i natrualizaciju biæe rasporedjeno unutar dve agencije novog Sekretarijata za unutrašnju bezbednost. Izvršni direktor Njujorške koalicije za imigraciju, Margie McHugh (Mardži Mekhju), izjavila je da pristalice imigracije izražavaju zabrinutost da bi ujedinjene èlanova porodica, zapošljavanje stranih struènjaka i zaštita krivièno gonjenih mogli da izgube na važnosti. Ona takodje izražava zabrinutost da bi imigracione službe mogle da dobiju znatno manje sredstava i pažnje.

“Biro za imigracione usluge æe, mogli bi da kažemo, biti “nisko na skali prioriteta” i veoma daleko od centara moæi. Stoga je malo verovatno da æe se usluge za useljenike poboljšati unutar novog sekretarijata, u poredjenju sa proteklim godinama kada je Služba za imigraciju bila u sastavu Sekretarijata za pravosudje i blizu centara moæi administracije”

Njujorška koalicija za imigraciju objedinjuje oko 150 organizacija u državi Njujork i radi sa useljenicima, izbeglicama i azilantima. McHugh kaže da zajednice imigranata žele da amerièka vlada preduzme korake da Amerika postane bezbednija zemlja. Medjutim, ona ukazuje da njihovi èlanovi predvidjaju da ce se zastoj u radu novih službi znatno uveæati dok æe proces donosenja odluka trajati još duže. Ona smatra da ce se sadašnji problemi Službe za imigraciju i naturalizaciju, u pogledu kvaliteta osoblja, finansiranja, koordinacije i tehnologije, samo pogoršati zbog podeljenih funkcija u oblasti imigracionih usluga unutar novog sekretarijata. Giljermo Èakon iz Salvadorske americke nacionalne mreže kaže da æe useljenici, koji budu pogodjeni tim promenama imati tešku novu godinu.

“Sekretarijat za unutrašnju bezbednost je dobra ideja, ali kada u ime bezbednosti kažnjavate useljenike, to pitanje treba dobro razmotriti i videti da li æe se to odraziti na sudbinu nedužnih ljudi koji daju ogroman doprinos društvu.”

U izveštaju se predlaže da se smanji vreme za procesiranje molbi do šest meseci, kao što je to obeæao predsednik Bush u svojoj predizbornoj kampanji 2000-te godine, kao i da se stvore mehanizmi kojima bi se poboljšao proces donošenja odluka o molbama useljenika.

XS
SM
MD
LG