Linkovi

Madjarska odobrila korišæenje svoje baze - 2002-12-18


Portparol Maðarske vlade Zoltan Gal je saopštio da æe iraèkim izbeglicama biti dozvoljeno da se obuèavaju u amerièkoj vojnoj bazi u selu Tasar, oko 200 kilometara jugozapadno od Budimpešte. Prema sadašnjem planu, Iraèani æe u dva talasa, poèev od januara ili februara, doæi na obuku koja æe trajati oko tri meseca. Prema saopštenju maðarskog Ministarstva odbrane, Iraèanima æe se pridružiti oko dve hiljade amerièkih vojnih službenika. Ministarstvo je takoðe saopštilo da se na zahtev Maðarske u bazi neæe obavljati borbena obuka. Maðarski zvaniènici su rekli da æe Iraèani služiti kao prevodioci, tumaèi i vodièi u bilo kojoj meðunarodnoj vojnoj akciji protiv Iraka i da æe takoðe pomoæi u uspostavljanju nove civilne administracije, ako i kada bude svrgnut iraèki predsednik Sadam Husein. Tibor Merc, vršilac dužnosti gradonaèelnika Tasara, mesta sa nešto više od 2000 stanovnika, izražava zabrinutost da bi dovoðenje Iraèana moglo da dovede region u opasnost od teroristièkih napada. Maðarski vojni zvaniènici, pokušavajuæi da ublaži takva strahovanja, objasnili su da Iraèanima neæe biti dozvoljeno da izlaze iz amerièke baze. Pored toga, rekli su da æe vojnici obe zemlje èuvati region i da æe i maðarska i amerièka obaveštajna služba tesno saraðivati da bi spreèile bilo kakve probleme. Portparol Vlade Gal je takoðe objasnio da je Maðarska pristala da dozvoli Iraèanima obuku u zemlji ne bi li dala svoj doprinos - kako je reèeno - “meðunarodnoj borbi sa terorizmom”. NATO je u prošlosti kritikovao Maðarsku zbog toga što ne ispunjava vojne obaveze otkako je 1999. ušla u Zapadnu alijansu.

XS
SM
MD
LG