Linkovi

U digitalnoj eri šta je sa analognim? - 2002-12-17


U ovo naše moderno doba sve je digitalno. Digitalni satovi, digitalni telefoni, digitalna muzika, digitalni video, digitalno ovo, digitalno ono... digitalni èipovi kao da su postali svemoæni. Ali pošto mi nismo digitalni veæ analogni, naša èula su analogna, negde u tom procesu neophodni su i analogni èipovi. Zvuk koji upravo slušate stiže do vas preko Atlantika kao beskrajan niz jedinica i nula. Ali negde u tom procesu, digitalni signal je morao da bude pretvoren u analogni da biste mogli da ga èujete. Kada bi analogni èipovi mogli da budu manji nego što jesu, vaš radio bi mogao da stane u ruèni sat. Teškoæa je u tome što su analogni èipovi mnogo komplikovaniji za proizvodnju, jer sa njihovim smanjenjem nastaju teškoæe koje se odražavaju na kvalitet signala. Medjutim u poslednje vreme i na tom polju je došlo do prodora pa se èitava mikroelektronska industrija sada ubrzano prestrojava za proizvodnju takozvanog ”sistema na èipu.“ Drugi reèima nastoji se da se na jedan jedini èip stavi sve što je potrebno za neki elektronski uredjaj. Intel predvidja da bi do sredine ove decenije svi mikroprocesori mogli da se izradjuju sa ugradjenim radio primopredajnicima - koji su naravno analogni - tako da bi praktièno svaki elektronski uredjaj mogao da ima bežiènu vezu. Prema tome, uskoro æemo moæi da oèekujemo dalja smanjenja elektronskih uredjaja koje svakodnevno koristimo.

XS
SM
MD
LG