Linkovi

Jugoslavija mora da saradjuje sa Hagom - 2002-12-17


Delegacija je prenela poruku vlastima u Beogradu da su dužne da saraðuju na primeni Rezolucije SB 1244 i da u potpunosti saraðuju sa Haškim tribunalom. Šef delegacije, norveški ambasador Ole Peter Kolbi rekao je da su vlasti u Beogradu shvatile situaciju i naglasile da su spremne za dijalog. Kolbi je na konferenciji za novinare pred odazak iz Beograda rekao da je status Kosova pitanje za buduænost i da u tome nijedna strana neæe imati pravo veta, niti æe biti iskljuèena iz razgovora.

Videli smo da nema dovoljno dijaloga i to je veoma ozbiljno, ocenio je ambasador Kolbi. Zato smo preneli i Albancima i Srbima da je neophodno da razgovaraju o svim otvorenim pitanjima. Važno je da se kosovski Srbi ukljuèe u sve ustanove privremene samouprave i da ih Beograd ohrabri da postanu konstruktivni partner u tom procesu, a Savet bezbednosti u potpunosti je posveæen da pomogne svim izbeglim i raseljenim licima da se vrate na Kosovo, rekao je norveški diplomata Ole Peter Kolbi.

Sa delegacijom Saveta bezbednosti razgovarao je jugoslovenski ministar inostranih poslova Goran Svilanoviæ i tom prilikom saglasio se sa ocenom da je prerano za otvaranje pitanja konaènog statusa Kosova i Metohije. Svilanoviæ je ambasadore 15 zemalja èlanica Saveta bezbednosti obavestio o jugoslovenskim prioritetima na Kosovu, ciljevima spoljne politike i važnosti koju Jugoslavija pridaje regionalnoj saradnji.

Povodom sastanka sa ambasadorima Saveta bezbednosti šef Koordinacionog tela za Kosovo i Metohiju Nebojša Èoviæ rekao je da dve godine od promene vlasti u Srbiji meðunarodna zajednica mora da promeni odnos prema Beogradu i da ga ne kritikuje zbog nesaradnje sa vlastima na Kosovu. Èoviæ je najavio da bi u narednih desetak dana u severnoj Kosovskoj Mitrovici trebalo da bude formiran Savet na èijem æe èelu biti administrator Ramiš Abišek.

XS
SM
MD
LG